HLAVNÍ STRANA

O předcích

 

 zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.

Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.

 

 

Od roku 2002 sepisuje Jan Steinbauer.

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Dodatky

 

Zvláštní přílohy:

 

Album rodiny Marie Brzorádové roz. von Krziwanek (1834-1898)

 

Album Voith-Herites von Sterbez

 

zpět na:

 

Hlavní

 

Níže najdete doplnění připojená k práci až po jejím dopsání. Přidávána jsou na tuto stránku tak, aby horní byla tou nejnovější. Každá novinka je označena znakem podle příslušnosti k jedné ze čtyř kapitol. Doplnění jsou  časem dle možností postupně umísťována i přímo do textu jednotlivých kapitol.  Zde v Dodatcích jsou ty části, které již do textu vepsány byly, podbarveny šedě.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image006  Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005  Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007  

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

2024

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Z Akademického čtenářského spolku: „Zvěčnělý Karel Komers, právník, odkázal celou svou knihovnu na 560 svazků čítají knihovně spolkové; povstáním vzdány diky a vyslána bude tříčlenná deputace k hospodárskému radovi panu Komersovi.[1]

 Zvěčnělý Karel Komers, právník, zakládající úd akademického čtenářského spolku, odkázal témuž spolku rozsáhlou a skvostnou svou knihovnu, čítající ke 560 svazkům (a literatury české 195, německé 237, vlašské 38, francouzské 41 a anglické 44). Jest to posud největší dar, jakéhož se po celé trvání akad. čten, spolku dostalo. Díla jsou skoro ze všech odvětví nejvíce z poesie skvostně vázaná.[2]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Rozsáhlou životopisnou studii o JUDr. Franzi Komersovi napsala Marie Macková.[3]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Poten, Ernst Friedrich Karl von (3.9.1846 - 19.10.1927), 1.5.1900 (15.5.00) GM, 1.5.1905 (6.5.05) FML, 1.2.1907 pens.

Poten, Otto Friedrich Karl von (7.5.1851 - 25.8.1922), 1.11.1905 (14.11.05) GM, 1.4.1909 pens., 8.7.1910 pens.[4]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Friedrich von Poten, Fregattenkapitän, akta uložená ve vídňském archivu námořnictva[5], 25.11.1918 Ansuchen des Marine-Ausschusses um Befähigungsdekreten als Schiffer der weiten Fahrt[6]

Nobilitační listiny (Poten, Ernst, k.u.k. Oberstleutnant, Adelsstand (1894), Otto k.u.k. Generalmajor, Bruder, Adelsstand (1906)[7]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

1917 bydlí Ernst von Poten v Graz, Grillparzerstraße 24[8]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Lanškrounské působení bylo pro okresního hejtmana do zančné míry ovlivněno nesouladem s místním starostou Bertholdem A. Schmeiserem, kteří se byl schopni shodnout jen na podjatosti místního okresního soudu a že jejich vzájemné žaloby se musí přeložit jinam. Soukromé žaloby předcházelo vzájemné obviňování  z nedovolených úředních kroků, z překračování pravomocí, omezování spolčovacích práv neodůvodněného používání četnické asistence, či nepovolených politických výtržností a jejich podpory.  Spory se projevovaly i v soukromé rovině vzájemným osočováním, či kočičinami pod okny. [9] Podpory samosprávy se Komersovi dostalo ve věci shánění prostředků pro výstavbu veřejné nemocnice v regionu, neúspěšný byl při prosazování vydláždění některých lanškrounských ulic. [10] 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Vyhledávaným řečníkem všeněmeckých shromáždění byl lékař lanškrounské tabákové továrny a tedy vysoce postavený státní zaměstnanec s vlivem na dělníky MUDr. Franz Schrimpl, stoupenec G. Schönerera. Také jeho nástupce MUDr. Robert Süss byl dle zprávy JUDr. Franze Komerse z roku 1899ein fanatischer Anhänger  Wolfs und gilt seit 2 Jahren notorisch als Führer der hiesigen Deutschradikalen.“ (SOkA ÚO, OU La, přes 406/1899). Na všeněmecké nacionalistické aktivity obou lékařů Dr. Komers upozorňoval nejprve bez výsledku šéfa lanškrounské továrny, který byl služebně ve stejné - VII. hodnostní třídě, a tak putovalo hlášení na místodržitelství a i k samotnému generálnímu řediteli tabákové režie do Vídně. Dost možná zde okresní hejtman překračoval očekávané plnění služebních povinností, či dokonce pravomocí, na zřeteli však měl péči o klid a pořádek a starost o blaho monarchie.  Následně bylo s dr. Süssem zavedeno disciplinární řízení, ve kterém byl kladen důraz především na to, aby své politické názory nešířil  mezi továrním dělnictvem. Tento se však byť nečlen jako řečník zúčastnil - na protest proti  porušování spolčovacího zákona, kterého se měla dopustit státní správa vůči všeněmecké straně  - zasedání městského zastupitelstva 25. 7. 1899 a městské rady 1. 9. 1899. V tomto roce došlo i na řešení této kauzy ze strany státní tabákové režie, pod kterou lanškrounská továrna spadala. „Dost pravděpodobně následkem dost rasantního, i když pokud  možno striktně úřední postupy ctícího snažení lanškrounského okresního hejtmana.“ Z funkce tehdy odešel  ředitel továrny Theodor Grabmayer. MUDr. Süss ztratil důvěru svých nadřízených z okruhu tabákové režie, ale v důsledku toho i u městské veřejnosti, takže ve volbách roku 1906 do komunální politické reporezentace zvolen nebyl. [11]

 

Dle Marie Mackové[12] se A. E. Komers považoval za českého věrného monarchistu, jeho syn Franz pak za německého věrmého monarchistu. Oba s jednoznačnou vazbou na Čechy jako prioritu svých postojů. Protože sám stavěl na první místo loajalitu k domu Habsburskému a zájem státu všeobecně, vyhraněným všeněmeckým nacionalistům se musel jevit jako národně vlažný a tím škodící společné věci. Jako škůdce se jevil i pro českou stranu. Jednu a tutéž kauzu byly schopné české i německé noviny tak, že z ní okresní hejtman Komers vyšel jako zaprodanec opačné strany. Nicméně toto neokázalo otříst jeho služební autoritou. Jako státní úředník netajil svou lopajalitu k panovníkovi a monarchii, dokonce ji bral smrtelně vážně a ač o sobě proholašoval, že je věrný Němec z Čech, neměl žádné pochopení pro všeněmeckou politickou orientaci. V konečné fázi svého úřadování se stal pro všeněmce jako špatných vlastenec a protivný státní úředník vděčným  náměrtem téměř bulvárního zpravodajství lanškrounského týdeníku Deutsche Granzwacht. Dr. Komers se v Lanškrouně stal příkladem osobnosti, která v důsledku svého jednoznačně loajálního přesvědčení, byť nikoliv bez vlasteneckého vědomí, uvázla ve výrazně  nacionálně profilovaném  regionu v jakémsi luxusním osamění. [13]

 

Roku 1906 se v Deutsche Grenzwacht, Deutschnationale Wochenschrift für Ostböhmen č. 11 psalo, že na zdejším berním úřadě pracuje c. k. úředník, který malbou vyzdobil diplom udělený čestné člence místního německého tenisového klubu, paní Selmě von Komers, jinak manželce zdejšího úřadujícího okresního hejtmana.[14]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

 Roku 1898 je činný ve výboru místní pobočky Spolku pro pomoc ženám Červeného kříže pro Království české.[15] Autorka Komersova životopisu shledává neobvyklým, že s podporou spolku není spojována jeho manželka, ale že šlo o jeho osobní podporu. V případě jeho nástupce Dr. Hlawy totiž Červený Kříž fakticky i formálně zajišťovala jeho žena. [16]

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

2024

 

V poslaneckém klubu se brzy podle vzájemných sympatií vytvořily různé kroužky. Společníky Karla Kramáře byli profesor matematiky Gabriel Blažek, právník Eduard Brzorád, železniční inženýr Jan Kaftan, právník a publicista Bedřich Pacák, později přibyl například právník a novinář Adolf Stránský. Skupinka se scházívala v Riedhofu. Zhruba do přelomu století představovali čeští poslanci ve vídeňském parlamentu jednotné národní těleso. Koncem 19. století se pak národní jednota začala pod vlivem hospodářských a sociálních diskusí vytrácet a česká politická reprezentace se začala výrazněji dělit.“[17]

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

V soupisu členů Uherského karpatského spolku Ungar Karpathenverein pro rok 1884 nacházíme i jméno Brzorád J R, Saros Patak.[18]      

 

Všechny tři syny nechal Rudolf J. Brzorád nechal zapsat na benediktínské gymnazium v Ostřihomi, kde od školního roku 1867-8 studoval i literární historik a katolicky orientovaný spisovatel László Kőrösy (1856-1918) – česky Ladislav Kučera, syn varhanáře z Prahy, který se v Ostřihomi usadil. Kőrösy ve svých denících píše, že ze svého ročníku dobře znal Ferdinanda Brzoráda (1856–1877), jmenován maďarsky jako Nándor,  v dobrém je vzpomenut i Rudolf – Rezsô (1854-1890 a Julius - Gyula, o kterém Kőrösy roku 1885 napsal článek pro Magyar Szalon,  je jmenován mezi těmi, se kterými se spřátelil.[19]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Roku 1869 byla otištěna na pokračování její podrobná zpráva o činnosti dámského klubu v Praze, mj. Zpráva o dětských zábavách, zájezdech, vánočních večírcích pro žáky a sirotky a to v dopisech na 11 stranách časopisu německého ženského hnutí Allgemeiner Deutscher Frauenverein: Neue Bahnen.[20]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

 

V listopadu 1882 JUDr. Eduard Brzorád v komitétu pro uspořádání pouti do Kostnice.[21]

( Urbánkův věstník bibliografický : měsíčník pro rozhled v literatuře, hudbě a umění, v Praze : Naklad. Fr. A. Urbánek, 1882, str 342 online)

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Při valné hromadě 14. 1. 1883 byli do výboru Ústřední matice školské zvolen JUDr. Eduard Brzorád , jednatel Národního klubu[22].

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Helfert J. A.: Katastrofa, Vlastní zkušenosti a paměti: „…Jan Cori, byl za studií filosofických mým kollegou v učení a členem našeho historického kroužku: Hugo Caspar, Lebermayer, Eduard Brzorad aj. …“[23]

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Helfert, 1848 – z Prahy psal mi přítel Eduard Brzorád, Osvěta, str 451,  online

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Ve sbírce z ledna a února roku 1871 je uveden JUDR. Eduard Brzorád, protože přispěl 20 zl. do pokladnice „Musea království Českého na vydávání dobrých knih českých příjmím MATICE ČESKÉ“.[24]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

(Aus dem amtlichen Theiler k. k. Wiener Zeitung) Se. Majestät der Kaiser hat verliehen: …in Annerkennung besonders verdienstlichen patriotischen un gemeinnnützigen Wirkens … dem Advocaten und Obmanne der Bezirksvertretung in Deutsch-Brod, Dr. Eduard Brzorad und dem Lieutenant a. D. Hofbesitzer Benjamin Schwarzl in Bastin das Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens.[25]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Ferdinanda byla činná členka výboru (např. 1892[26]) vídeňského dobročinného spolku českých paní a dívek Ludmila. Tento spolek byl založen roku 1885 za účelem podpory chudých dítek školy Komenský, jehož činnost spočívala v obdarování chudých dítek české školy vánočním stromkem, teplým oděvem a obuví, ořechy a t. d. Pořádání zábav, výletů, přednášek a literárních večírků; obrací se prosbami ke všem spolkům a dobrodincům české mládeže. Každoročně nákladem J. O. hrab. z Harrachů poděleny o vánocích všecky děti české školy vánočkami.[27] Ve svém dopise z 27.11.1889  "Ferdynanda Brzorádova" píše o podporu spolku vídeňských Čechů Ludmila Vojtovi Náprstkovi: „Přišla jsem k tomu přesvědčení, že slovo Vámi pronešené v přátelském kruhu ve prospěch „Ludmily“ najde též ohlasu v nitru Čechů v Slovanské Praze.“[28]

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Emanuela Brzorád si 5. 2. 1870 vzala Františka Cychru / Cichru.[29] F. C.  okresní tajemník na Smíchově, novinář, spolupracovník Riegrova slovníku naučného (1833-1875). wikidata Q104849300 . Cichra, František si s Vojtou Náprstkem v letech 1865-(1881?) píše. 6 dopisů[30]

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Antonín Brzorád (1809-1877), třetí Čeňkův syn, chodil do nymburské školy a další vzdělání získal v Praze,kde studium zakončil na filosofické fakultě. Potom se uplatnil na otcově hospodářství. Později byl hospodářem na kovanickém statku u Nymburka a po smrti otce na statku zděděném. Roku 1845 započal stavbu nového domu na Velkých Valech. Již roku 1848 k sobě připoutal svou rozšafností a zkušeností pozornost spoluobčanů a byl v roce 1849 zvolen za purkmistra. Úřadoval nepřetržitě do roku až do roku 1860. Znovu byl starostou v letech 1864 až 1873. Za jeho starostování se přestalo úřadovat německy a od února 1850 se na městském úřadě úřadovalo česky. Obec za jeho působení zakoupila klášter, zřídila radnici, školu, divadl a sirotčinec. Založen byl pivovar a otevřena severozápadní dráha.[31]

 

Žeť Tomáš Černého (1760-1836) Jan Dlabač zanechal tuto jeho charakteristiku: ''Dovoluji si památce zdejšího měštana a radního pana Tomáše Černého několik slov věnovati. Tento muž, ze staré rodiny městské pošlý, již r. 1788 za právního sluhu ustanoven jest. Brzo na to stana se kancelistou a později radním a prozatímním purkmistrem až do roku 1832 u magistrátu činným byl. Známost maje všech okolností, jsa obratný, výmluvný a a maje mnoho statků, aby neodvisle, důstojně živ byl, zmáhají se a všecko udusující byrokratii se protivil a na osudy našeho města v tehdejších dobách největší moc měl. Byl charakteru šlechetného a neůhonného a obět mnohou pro dobro našeho města přinesl. Zemřel 22. února 1836. Pokoj a čest buď jeho popeli.“ Pohřben byl u sv. Jiří a když byl chystán hrob pro jeho syna roku 1857, otevřeli i rakev Tomáše Černého a našli jeho pozůstatky. Na lebce ještě byly bílé vlasy a kostra oděna v modrém fraku se žlutými knoflíky. Styky rodiny Kateřiny Černé rozené Brzorádové i rodiny jejich dcery Marie Dlabačové rozené Černé s Brzorády na Lochkově byly velmi časté, často tam jezdívali.[32]

 

Syn Jan Černý (1808-1857), navštěvoval novoměstské Piaristické gymnázium v Praze a byl vždy premiantem – prvním, mezi prvními třemi,[33] získal i prémii – Ciceronovy spisy - mezi 139 žáky.[34] Roku 1825, kdy se učil hře na flétnu, získal i státní stipendium. Za studií v Praze bydlel dva roky ve stejném bytě se svým bratrancem Antonínem Brzorádem, dle jehož písemného svědectví „byl v mládí velmi prchlivý, věděl se ale v pozdějších létech tak opanovat , že se bratranci jeho divili, že se nerozčiluje. Jan vystudoval práva na Karlo-Fedinandově Univerzitě Praze a s hodností zkoušeného kandidáta práv, v letech 1831-1832 konal praxi na magistrátu v Klatovech, kam odešel po matčině smrti. Propukla tehdy v Klatovech cholera, kterou se nakazila i Janova sestra Katy.  Ač původně určen za juristu, částečně s ohledem na své zdraví, částečně pro rodinné poměry převzal otcovo hospodářství. Roku 1844 vyprávěl Jan Černý na pohřbu se smíchem Vilémovi Brzorádovi příhodu, kterak dostal od svého čtyřletého syna Tomáše dostal poučení. Pokáral ho pro cosi a při tom se rozlobil a Tomášek mu odsekl odposlouchanou průpovídkou „Hněv a zlost – v srdci ošklivost“. Jan Černý byl ze všech bratranců nejupřímějším Čechem a milovníkem literatury zvláště české.[35] S otcem a sestrami Marií a Kateřinou si Jan psal německy. Listy mezi Nymburkem a Prahou za studií převážela „nymburská poslice“, jezdící s formany. Přinášela i prádlo, peníze v „bankocedulích“, či „tvrdých tolarech“ a holuby z vlastního chovu. Roku 1821 nalézáme výzvu, aby se vrátil na prázdniny se svými bratranci Antonínem a Filipem Brzorády. Ten rok byl Jan těžce nemocen a léčil ho Dr. Czermak, otec malíře Čermáka, kterému se platilo 3 fl za vizitu. Jan musel v Praze též obstarávat sázky do „lutrie“, pro svého, což byla jeho záliba vedle starožitností, kvůli čemuž byl Jan v Praze „praenumírován na jakýsi list Die Antiquikitäten.“  

         S manželkou Marií rozenou Mašinovou z Nymburka, „jednoduchou, skromnou, mnohým utrpením zaraženou“, měli jen dvě děti. Tomáše a Marii provdanou Šámalovou.

 

Roku 1848 byl setníkem nymburské Národní Gardy a zůstal ve styku se svým strýcem lochkovským Josefem Brzorádem, kterého škádlil dopisy v češtině. Vzal si Marii Mašínovou z Nymburka.[36] Byl slabé postavy, dlouhá léta trpěl ztvrdlostí sleziny, nosil dlouhé vlasy a byl vážné, k rozjímání náchylné, ušlechtilé a v ohledu vlasteneckém velmi vyvinuté povahy. Zemřel na otravu krve ve 49 letech. [37]

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Lochkowie dne 28. Ryjna 1808 

 

Wysoce Wážený Pantáto!

 

Wjedomost Jim dávam, že jsem lochkowský Pywowar wčerejšího dne pod těmy wystavenými Wejminky nynějšímu Wšenorskému sládku Anton Finkerhut za 350 zlatých ročního pacht-quantum z ruky propachtoval. Nahodilo se to takto: mynulý týhoden ke mně wšehorský šafář napředwěděnou přišel, jestli by přecy zdejší službu obdržet mohl. Já jsem ho tedy, když na tom tak swolily, ačkoliw jen 100 zlatých kauce složiti může, za šafáře přijal, wšak ale zase na ten samý deputát, jak předešlý byl, poněwadž se spěčoval – když již při letech jest – s koňma, jak já v oumyslu jsem byl, dělat. Přitom když sem s ním o tom jednal, mně mezi jiným wyprawowal, že wšenorský sládek taky tam odtud prič půjde, že se tam na něj wedral trnowský sládek, kterého wrchnost pod rukou za pachtýře přijala, tak že si nyní taky chléb jinde hledá; přitom ho taky chwálil, že dobrý lidé jsou a piwo že taky wždy dobrý waří, tak že na dwě i na tři míle od něj pywo berou. Já šafáři tedy řekl, aby mu oznámyl, že zde místo prázdný bude, že by se při licytacy taky ohlásit mohl. On tedy mynulý outerek právě když jsem ze sliveneckým administrátorem na Zbraslaw jecti přichistán byl, sem ještě s jistým mladým člowíčkem jménem Trauer, který se od Chrudimi počítá a se psalu u mě za cancalarzkého hlásit přišel, a když ode mě wyrozumněl, že Wejminky u bratra w Praze ležejí, kde taky licitace držena býti má, tak tam schwálního posla odeslal a písebně o wejpis žádal. Já jsem Pana Wrchního, kterýmu jsem berana jenž pro Wincensa nám přepustil, platil, mezi jiným tázal, jestli jemu wšenorský pywo powědomý jest, a on mně ujistil, že waří dobrý pywo a že wůkolní zbraslawský sedláci se za ním s té příčiny tuze táhnou. Když tedy nadřečený sládek wčerejšího dne podruhý sem přišel a se doptáwal, jestliže by zdejší pywowar pod těma již v rukouch majícíma wejminky z ruky obdržeti nemohl, tak jsem s ním w tom ohledu že dobře řemeslu rozumí a tak dalece dle pohledu taky muž mýrný a pokojný se býti zdá, jednat začal a chtěl jsem ho na 400 zlatých ročního pachtu mymo těch 14 sudů pywa wytahnout, on se na začátku odtahoval a na tolik sudů pywa zadarma odkazowal, nechtíc wíce nežly těch 300 zlatých jak prwně licitatorní prohlášení wysázené bylo, dáti. Když pak jsem jej ještě o 50 zlatých wejš wybídnul, tak jsem s ním smlouvu uzavřel a on taky hned a conto kauce 400 zlatých mně do rukouch složil, na který jsem jemu až do wyhotowení pachtovního kontraktu Interims Schein dal. On pak hned s tím wejš menowaným člowíčkem do Prahy k Johanesovy odešel jemu to oznámit, a wypsaný Edikt odolat nechat. Já doufám nejmilejší Pantáto, že s tím pachtem docela spokojený budou, když sobě předložejí, že ninější sládek, jak jsem jim taky posledně psal, nic wíc než 500 zlatých mimo wyminěného pywa, ale jedině 200 zlatých dáti se objetoval. Mohlo by sice bejt, že by snad při licitaci ještě několik zlatých bylo přiskočilo, wšak by ale třebas dost špatný řemeslník místo byl obdržel.

 

… /další text se týká jiného případu/

 

Jejich ponížený syn Josef Brzorád

 

Snímky 7810 až 7813 z fondu Černý, rodina, NAD 130, které přepsal dr. Kareš pro připravovaný článek o Antonu Füngerhutovi.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2024

 

Roku 1887 daruje Herr Leo Prziborski 13 svazků učebnic pro žáky Novoměstského gymnázia

(Programm des K.K. Deutschen Neustädter Staats-Ober-Gymnasiums zu Prag am Schlusse des Schuljahres 1887, Prag : Schulbücher-Verl. für Böhmen, Prag : Fuchs, str. 50, online )

 

Kaiserlich-Königliches Neustädter Ober-Gymnasium.: Programm des K.K. Deutschen Neustädter Staats-Ober-Gymnasiums zu Prag am Schlusse des Schuljahres ...: 1886

VIII. Classe: Leo Prziborski online

Kaiserlich-Königliches Neustädter Ober-Gymnasium.: Programm des K.K. Deutschen Neustädter Staats-Ober-Gymnasiums zu Prag am Schlusse des Schuljahres ...: 1885

VII. Classe Leo Prziborski online

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dr. Kareš vytvořil seznam dokumentů, které se nachází v Národním archivu na Chodovci ve fondu Zemský soud v Praze.

 

Národní archiv, pracoviště Chodovec, fond Zemský soud v Praze 1784 - 1850, číslo NAD 875: 

karton 2237, signaturní oddělení VII A, inv. č. 1471, Anna Brzorádová, rok 1846

karton 2433, X A 810, František Herites, farář v Kotouni, rok 1809-1810

karton 2443, X A 1057, Karel Herites, farář v Hostouni, rok 1812

karton 2509, X A 2374, Karel Herites, farář v Hostouni, rok 1826

karton 2743, X D 512, Karel Herites, farář u sv. Matěje v Praze-Šárce, b.r.

karton 2564, X A 3366, August Herites, farář v Nezamyslicích, rok 1838

karton 951, V 1255, Antonín von Herites, rok 1813-1814

karton 2150, VII A 1269, Antonín von Herites, rok 1836-1837

karton 1309, V 2641, Barbora von Herites, rok 1843

karton 1290, V 2579, Jan von Herites, rok 1842

karton 1332, V 2825, Jan von Herites, rok 1846

karton 1085, V 1808, Václav von Herites, rok 1825-1826

karton 1017 až 1021 (z inventáře nelze určit, jaký), V 1631, Václav Vojtěch von Herites, rok 1822 

 

Poznámky/vysvětlivky k obsahu uvedených signaturních oddělení:

signaturní oddělení V: pozůstalosti šlechty a majitelů zemskodeskových statků

signaturní oddělení VII A: poručenství a opatrovnictví šlechty a majitelů zemskodeskových statků  

signaturní oddělení X A: pozůstalosti duchovenstva

signaturní oddělení X D: majetkové spory duchovenstva

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dodatky z roku 2023 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2022 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2021 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2020 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2019 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2018 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2017 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2016 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2015 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2014 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2013 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2012 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2011 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2010 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2009 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Zvláštní přílohy:

 

Album rodiny Marie Brzorádové roz. von Krziwanek (1834-1898)

 

Album Voith-Herites von Sterbez

 

zpět na

Hlavní stranu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

 [1] Pokrok. V Praze: Emil Hrabal, 25.11.1870, 2(322), s. [3]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:6a2f4fe0-047e-11ee-958a-5ef3fcdaa9a7

[2] Pokrok. V Praze: Emil Hrabal, 11.11.1870, 2(308), s. [3]. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:e867ebf0-047a-11ee-958a-5ef3fcdaa9a7

[3] MACKOVÁ, Marie: EXKURZ – JUDR FRANZ VON KOMERS in MACKOVÁ, Marie. Úřednictvo venkovských okresů v Čechách (1850-1914): (se zřetelem k okresům východních Čech). Ústí nad Labem: Albis international, 2001. 186 s. Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí; suppl. 4. ISBN 80-86368-04-1. strany 160-175

 

[4] Schmidt-Brentano Antonio: Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität, 1816-1918, Österreichisches Staatsarchiv, 2007, online

[5] https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3561811

[6] https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=729498

[7] https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=5203609

[8] Svatba dcery Sophie. Genteam – matrika  Lfdnr          366543      Datum     1917, Pfarre Graz-Graben, Kronland           Steiermark, Code 2, Folio           30           

[9] Marie Macková: Státní úřednictvo a jeho vliv na rozvoj venkovských měst, str. 191, pozn 6,  In KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 399 s. ISBN 978-80-7368-688-8.

 

[10] Marie Macková: Státní úřednictvo a jeho vliv na rozvoj venkovských měst, str. 191, pozn 10,  In KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 399 s. ISBN 978-80-7368-688-8.

 

[11] Macková Marie: Projevy nacionalizace společnosti v prostředí státní tabákové režie in KAISEROVÁ, Kristina, ed. a RAK, Jiří, ed. Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 490 s., viii s. obr. příl. Acta Universitatis Purkynianae; 142. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia Slavogermanica; 1. ISBN 978-80-7414-053-2, či Macková Marie: Tabáková továrna v Landškrouně jako součást jako součást státní tabákové režie, Landškroun, 2007   

 

[12] Macková Marie: Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti, in KAISEROVÁ, Kristina, ed. a RAK, Jiří, ed. Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 490 s., viii s. obr. příl. Acta Universitatis Purkynianae; 142. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia Slavogermanica; 1. ISBN 978-80-7414-053-2, Str 142

[13] Macková Marie: Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti in KAISEROVÁ, Kristina, ed. a RAK, Jiří, ed. Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 490 s., viii s. obr. příl. Acta Universitatis Purkynianae; 142. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia Slavogermanica; 1. ISBN 978-80-7414-053-2,

[14] Macková Marie: Úřednictvo habsburské monarchie a nacionalizace společnosti in KAISEROVÁ, Kristina, ed. a RAK, Jiří, ed. Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 490 s., viii s. obr. příl. Acta Universitatis Purkynianae; 142. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae. Studia Slavogermanica; 1. ISBN 978-80-7414-053-2, Str 141-142, 157

 

[15] Rechenschafts-Bericht über die Thätigkeit des Frauenhilfs-Vereines vom Rothen Kreuze für das Königreich Böhmen. [s.l.]: Statth. -Buchdr. 132 s. Dostupné online. (německy) Google-Books-ID: vc5WQ5bluj0C.

[16] Marie Macková: Státní úřednictvo a jeho vliv na rozvoj venkovských měst, str. 196 In KLADIWA, Pavel, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed. Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918: výstup z vědeckého semináře ..., pořádaného katedrou historie a Centrem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky v Praze ve dnech 6. a 7. listopadu 2008 v prostorách auly Ostravské univerzity. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 399 s. ISBN 978-80-7368-688-8.

 

[17] Lustigová Martina: Karel Kramář - vůdce národa?, Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Ustav politologie, Disertační práce https://dspace.cuni.cz/…d=y 

[18] Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereins, Svazek 12, 1885, str 277

[19] Kőrösy László (1856-1918) Diákkori naplóm : Esztergom, 1861-1875 / Kőrösy László ; Kőrösy László életrajzát és a kísérő tanulmányt írta, valamint a bibliográfiát és a névjegyzéket összeáll. Szalai Béla. - Esztergom : Laskai O. Antikvárium, 2016. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - (Libri veteres Strigonii, ISSN 2061-2680 ; 5.) ISBN 978-963-89406-6-7, online

[20] Neue Bahnen. Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, 1869 , čísla 4, 5 a 6 (na 11 stranách), ročník 43-45,dostupné v archivu Louise-Otto-Peters-Archiv, Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig,  online

[21] Urbánkův věstník bibliografický : měsíčník pro rozhled v literatuře, hudbě a umění, v Praze : Naklad. Fr. A. Urbánek, 1882, str 342 online

[22] Urbánkův věstník bibliografický : měsíčník pro rozhled v literatuře, hudbě a umění, v Praze : Naklad. Fr. A. Urbánek, 1883, str. 25, online)

[23] (Osvěta : listy pro rozhled v uměni, vědě a politice, 1897, č. V., str. 391)

[24] Museum des Königreiches Böhmen: Časopis Musea Království Českého. 45. 1871, str 108,  online

[25] Neue freie Presse. Morgenblatt. 1874,10 ## Abendblatt, 13.10.1874, online

[26] Ženské listy: časopis pro záležitosti žen a dívek českoslovanských. V Praze: F. A. Urbánek, 7.1893, 21(7), s. 136. ISSN 1802-7237. Dostupné online

[27] Výroční zpráva Ženského výrobního spolku českého v Praze. Praha: Ženský výrobní spolek český v Praze, 1891, 20(1), s. 28. ISSN 1803-3601. Dostupné online

[28] NpM, fond Náprstek Vojta (1836-1894), karton č. 35, poř. č. 2 (dopis Ferdinandy Brzorádové Vojtovi Náprstkovi z 27. 11. 1889),

 

[29] https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=3142D04D24BC4ACF9BA39814F8F6EEF3&scan=121#scan121

[30] NpM, fond Náprstek Vojta (1836-1894), karton č. 47, p. č.576-581 Cichra, František (č. 579 a 581 plus E.) 1865-1881 6 dopisů

 

[31] Černý Vratislav JUDr., Díl 1. rodinné kroniky, strojopis z roku 1914-1915, Archiv Národního Muzea, fond Černý, karton 27 Vratislav

[32] Černý Vratislav JUDr., Díl 1. rodinné kroniky, strojopis z roku 1914-1915, Archiv Národního Muzea, fond Černý, karton 27 Vratislav

[33] Černý Vratislav JUDr., Díl 1. rodinné kroniky, strojopis z roku 1914-1915, Archiv Národního Muzea, fond Černý, karton 27 Vratislav

[34] Iuventus caes. reg. Gymnasii Neopragensis e moribus et progressu in litteris censa exeunte anno scholastico MDCCCXX - MDCCCXXV   

[35] Černý Vratislav JUDr., Díl 1. rodinné kroniky, strojopis z roku 1914-1915, Archiv Národního Muzea, fond Černý, karton 27 Vratislav

[36] Případné příbuzenství s hrdinou gen. Josefem Mašínem (1896-1942) jehož otec byl Alois, není mezi sourozenci Marie.

[37] Černý Vratislav JUDr., Díl 1. rodinné kroniky, strojopis z roku 1914-1915, Archiv Národního Muzea, fond Černý, karton 27 Vratislav