HLAVNÍ STRANA

 

 

V letech 2002-2008 sepsal Jan Steinbauer.

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Rodokmeny. 274

 

Herites. 274

Macner / von Herites. 275

Voith von Sterbez. 275

Krziwanek / Skřivánek. 276

Prziborski / Příborský. 276

Hánl / Hanl von Kirchtreu. 277

Komers / von Komers / von Lindenbach. 278

Kučera / von Kutschera. 279

Delorme / Delolme / De Lorme. 280

Brzorád. 281

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image001

 

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Dodatky

 

 

 

 

Herites

 

• Jiří Holeček + 1613, řezník v Miroticích, oo Kateřina

• Ondřej Herites Mirotický (+ před 1628), řezník v Horažďovicích

• Jan Herites (1620-1680), řezník v Horažďovicích, oo Voršila

• Florián Herytes vulgo Simon *(1650) oo Alžběta Podolanská, dům čp. 17, +1743 (potomci žijí)

• Waczlaw Herites (1648-1742), řezník v Horažďovicích, 1.oo Alšová z Mirotic 2.oo Kateřina Petrová

Jakub, rytmistr v Polsku

P.Václav Florián, farář

Josef Heretes (1699-1760) oo Anna Tyllerová (+1744), 2.oo Kateřina roz. Moravcová (předek spisovatele Františka Heritese)

Václav (1737-1788) dům čp.3, oo Kateřin

Pitrová (Peter-ová), příbuzná Thomase Budetia opata Aulea Regice- zbraslavského kláštera, sestra manželky (Rosiny Peter) jeho bratra Ignatia Budecia(+1775).

Jan Ignác jurist.mag.rada (1762-1826), oo Antonie Firbasová dcera Fr.Firbase, lékarníka v Č.Krumlově

Antonín Karel, lékárník (1819-1883 oo Anna Sehnalová 1842 koupě lékárny ve Vodňanech

František , spisovatel (1851-1929) oo Marie Martanová (1857-1932)

Marie Antonie, virtuoska na housle, *1881 oo Josef E. Kohn (Amerika)

Božena, profesorka jazyků, pisatelka

rodopisu

• Herites Matěj (1703-1775), řezník oo 1729 Dorota Tillerová (+1771 stará 66 let)

Jan (1733-1805), purkmistr Horažďovic

• P. Václav Vojtěch Baron von Herites (1734-1822) 1783 říšs-šlechtický titul s českým inkolátem a predikátem "von", 1797 titul rytířský, jako probošt, kanovník kapituly u sv. Víta a děkan kap. u Všech Svatých, 1805 stav svobodných pánů

Ludmila, nejstarší dcera zemřela jako dorostlá dívka

Johanna (*1739) oo Jan Schmidingr - Strakonice

P. Antonín (*1740), kaplan v Poděbradech 1776-8, farář, děkan v Týnici nad Labem 1778-1786

P. Michael Emanuel (*1746) farář v Hostouni u Slaného, děkan ve Volyni

Veronika oo Václava Českuta, měšťan ve Strakonicích

• Rosine (1742-1783) oo 1768 Jan Matzner (*1737), řezník a hostinský v Radomyšli

 

Macner / von Herites

 

P. Jan (+1740), farář v Horažďovicích, kněz řádu maltézských rytířů, od 1733 v Radomyšli

• František, řeznický mistr a hostinský radomyšlský oo Kateřina

• Jan (*1737)  řezník, od r. 1768 v Horažďovicích, 1. oo Rosine Heritesová (1742-1783) sestra P. Václava Vojtěcha barona von Herites (1734-1822) 2. oo 1784 Anna Rábská, dcera řezníka Ignáce R. a manželky Anny

Marie Anna Matzner oo Joseph Eiselt,  (Eisellt) k.k.Rectification Beamter 

Therezia Barbara Eiselt (*1801) 

Anton Matzner baron von Herites (1777-1813, 1805 baron) sekretář zemského soudu

• Johann Matzner baron von Herites  (1769-1841, 1805 stav svob. pánů) direktor statku Dejvice, pán na Stránově oo 1794 Barbara Vašátková ze Žamberka (1777-1843)

• Johanna Therezia (1796-1796)

• Wenzel(1797-1825), koncipista

• Barbora(1798-1806)

• Michal Anton(1800-1800)

• Rozina Karolina(1801-1802)

• Thadeus(1803-1887) k.k.Hauptmann 28. pěšího pluku, pán na Stránově, majitel vyznamenání, adoptivní otec Vincenze Barona Voith=Herites von Sterbez  (1842 -1912), majitel Marianer-Kreuz des Deutschen Ritterordens

• Karoline(1804-1876) oo Eduard Edler von Krziwanek (1799-1876) statkář ve Věži, poslanec zemského sněmu i říšské rady, šlechtic od 1869

• Johanna(1805-1805)

• Anna(*1806)

• Johanna(1807-1808)

• Johann(1808-1846), k.k.Lieutenant, Jägger Battalion I.

• Marie Dorota(1810-1810)

• Anton(1811-1852) k.k.Hauptmann, 42. dělost. pluk Wellington

• Maria (1816-1885) oo Ferdinand Baron Voith von  Sterbez (1812-1882) okresní hejtman,  místodržitelský rada, poslanec zemského  sněmu, rytíř knížecího řádu Hohenzoller  II.třídy

• Anna (* po 1784) oo 1819 Karel Maršál, director statku v Dejvicích (v letech 1819-22)

                • Jan Evang. Maršál *1820

                • Anna Maria Barbora *1822

                • Karel Veliký Maršál *1823

• Albertina (* po 1784) 1. oo Václav Opolský, 2. Mat. Chval

• Adalbert (* po 1784)

• Ignác (* po 1784)

• František (* po 1784), sládkem a nájemcem pivováru v Bratronicích

• Karel (* po 1784) zdědil otcovský majetek v Horažďovicích oo 1833 s Františkou Jiříčkovou z Volyně (bylo 6 dětí, které až na dvě zemřely v mladém věku.)

• Karel (+1878 41 letý), úředníkem velkostatku hrabat Kinských a pak nájemcem dvora svéradického

• Jan (*1834) studoval reálku a stal se hospodářem na otcovském majetku oo 1867 s Marií Fuxovou, dcerou měšťana soukenníka zdejšího, měli 7 dětí, 3 zemřely záhy.

• Karel + jako vojín

• Ana oo za notáře J. Rosenauera

• Marie oo za Dr Dyka, po ovdovění za odborového přednostu min. pošt Viléma Eliase

• Adolf, známý sokolský pracovník, obchodník a majitel realit v Horažďovicích.

• Jan, Ing

• Adolf,

• Jaroslav

• Oldřich

 

Voith von Sterbez

 

• Jan Voith Freiherr von Sterbez (1746-1831), c.k. major, rytíř řádu Marie Terezie, baron od 1791 za statečnost v bojích proti Turkům

Wenzel Ferdinand (1770-1827), k.k. Oberst bei Hoch= und Deutschmeister Inf.= Reg. Nr. 5 und Ritter des Maria= Theresien =Ordens.

Vincenz (1785-1845) k.k. Hauptmann 28. Inf. Reg., c. k.  dědičný poštmistr v Kameni u Habrů oo Theresia Kocy (1790-1838), dcera postmistra v Kameně Konráda Kocy

Ferdinand Voith Freiherr von Sterbez(1812-1882), politik, státní úředník, předseda c.k. okresní školní rady, rytíř knížecího řádu Hohenzoller II.třídy, oo Maria Matzner Freiin von Herites (1816-1885)

• Maria Theresia (1838-1900), Prager Stifts-Damme, oo 1881  Fillip von Behacker 1809-1884), k.k. Hofsekretaer  j.P.( 2.oo 1890 Jan Němeček

• Theresia *1840

• Karoline(1841-1841)

• Vincenz Baron Voith=Herites von Sterbez  (1842 -1912), k.k. major 21. pěší pluk,  1864 konsens na predikat von Herites,  sloučení erbu, adoptivní otec JUDr. Lea Prziborski-Voith-Herites(1867-1940) viz. Fam. von Krziwanek

• Bertha Karoline (1844-1920)

• Ferdinand (1846-1849)

• Rudolf Eduard (1828-1905) k.k. Hauptmann 28. pěšího  pluku, pán na Osečanech u Sedlčan oo  1884  Anna Marie Gabriele Baronka Tiegel  von Lindenkron (1862-1929)

• Christina M.(1849-1850)

• Johanna (1853-1868)

• Hermine Karoline (1851-1922)  Dame des Elisabeth  Ordens II.Classe, Besitzerin des  Ehrenkreuzes "Pro Ecclesia et Pontifice"

• Ferdinand (1856-1885) k.k. Lieutenant, 4.pluku polního  dělostřelectva, v záloze úředníkem při  ředitelství drah v Praze

 

Krziwanek / Skřivánek

 

• Tomáš Krziwanek oo Anna, Velké Meziříčí

Johann Nepomuk Krziwanek JUDr. et PhDr. (1749-1828)

• Bernard Lorenz (Vavřinec) Křivánek, obchodník (1763- před 1831) oo 1785 Maria Anna Seegenschmied (1771-1842)

Leopold *25.11.1790 Věž

Jan Ludwig JUDr. (1795-1880) právník, advokát oo Barbara Hafenbrädl, dcera skláře Franze Ignaze Hafenbrädla (1753-1828)

Gustav (-1839) sedmiletý

Karl Friedrich Krziwanek (1834-1874), majitel závodu na fotografické zařízení, oo 1860 Leonie de Tysson

• Wilhelmina Leonie (1861-)

• Rudolf Josef Carl (1864-)

                                               Joseph Friedrich (1837-1839)

Rudolf Stephan Krziwanek (1843-1905), dvorní fotograf s ateliery ve Vídni, Bad Ischl, vynálezce

Friedrich Skriwanek (1840 - po 1885) herec, divadelní ředitel oo Therese

• Eduard Ernest Edler von Krziwanek (1799-1876) statkář ve Věži u Něm. Brodu, poslanec zemského sněmu i říšské rady, šlechtic od 1869, oo 1831 Karoline Baroness von Herites (1804-1876)

Ernst, Thadeus, Benjamin Krziwanek (1832-1840)

• Marie Edle von Krziwanek (1834-1898) oo 1852 JUDr. Eduard Ferdinand Brzorád (1820-1898) advokát v Německém Brodě, rytíř řádu Františka Josefa

Mathilde (1835-1837)

Friedrich Ferdinand (1836-1838)

Caroline (9.-15.11.1837)

• Hermine Edle von Krziwanek (1839-1908) oo 1857 Julius Prziborski (1824-1905) centrální inspektor thunovských a chotkovských panství

• Ernestine Edle von Krživanek (1840-1877) oo 1868 Karl Baron von Kutschera (1836-1890) K. K. Hauptman, zemský poslanec

• Eduard Carl Edler von Křivánek (1844-1896), statkář

Apolonie (1800-1801) Věž

Josef (1804-1807) Věž

Prziborski / Příborský

František Saleský Prziborski (1769-1822), soukeník, obchodník se suknem, purkmistr humpolecký oo  Veronika Daníček (1793-1819)

Ernst (1803-1878), ředitel statků hraběte Collonitz, zakladatel nadace

Kajetán ‚Žižka‘(1796-1870), soukenický mistr a obchodník oo Kateřina Komers (1799-1866)

Mořic (1822-1854), setník

Františka *1825 oo Gustav Jelínek

Kajetán (1830-1883), majitel továrny na sukno v Humpolci

Kamillo, prokurista, adoptivní otec Jaroslava Schreibra oo Elsa Grimm

Hermine  *1863 oo Schreiber, lékárník v Praze

Jaroslav Schreiber–Prziborski, poslední předseda nadace

Milada, autorka „Legendy rodu Příborských“

Emanuel (1831-1859), nadporučík

Herman Ing. (1834-1883), inspektor a ředitel dráhy Praha- Most oo Henriette Horn

Elsa *1874 oo Robert von Zwierzina

Silvia *1873 oo Miksch

Leonhard Miksch Dr., autor „Familien Chronik“

Eduard (1835-1856),

Karl (1837-1895), ředitel panství knížete Kinského v Chocni oo Hermine roz. Hánl von Kirchtreu (1852-1932)

Ernest (1875-1944), vrchní policejní rada

Ida *1878 oo un. prof. Karl Hermann von Otavsky

Herma (1881-1945) Oberbaurat von Stowasser

Friederike (*1886) předseda soudu Dr. Berg

Julius (1824-1905), národohospodář, hosp. rada, ředitel statků hraběte Thuna a Chotka oo 1857 Hermine roz.  Edle von Krziwanek (1839-1908)

Emanuel (1859-1921), vrchní finanční rada v Českých Budějovicích

Anselma „Selma“ (1863-1934) oo JUDr. Franz Emanuel Ritter von Komers (1848-1935), okresní hejtman, místodržitelský rada

Helene (Ilka) Angela Julie (1888-1945) oo Friedrich Ernst Augustin Poten (1875-1944), kapitán řadové lodi

Angella 'Ella' (1863-1936) oo Karl Hánl Edler von Kirchtreu (1848-1897), rytmistr

Karl 'Kari' Hánl Edler von Kirchtreu (1891-1915), poručík

Leo Prziborski-Voith-Herites JUDr. (1867-1940), advokát, ředitel a prokurista tuhových závodů, od 1901 adoptivní syn Vincence Voith-Herites barona von Sterbez (1842-1912) oo Marie Anna Porak de Varna (1882-1957)

Kurt Prziborski-Voith-Herites (1902-1943), obchodník

Hánl / Hanl von Kirchtreu

Karl Boromäeus Hanl Frhr. von Kirchtreu ThDr. , (1782-1875, baron od 1872), biskup, tajný rada

Josef Hánl, stolařský mistr, měšťan a statkář v Chomutově č. 120 oo Terezia Franková

Karel Hanl Edler von Kirchtreu, okresní hejtman (1813-1879),1.oo Karoline Teisinger 2.oo 1851 Marie Therese Stransky von Stranka und Greiffenfels (1829-1915)

Karel Hanl Edler von Kirchtreu (1848-1897), rytmistr oo 1891 Angela Prziborski (1863-1936)

Karel Hanl Edler von Kirchtreu (1891-1915), padl bezdětný v Haliči.

Hermine (1852-1932) oo Carl Příborský (1837-1895) bratr Julia Přiborského, hospodářský rada, ředitel panství knížete Kinského v Chocni,

   Franz Josef (1854-1868)

   Marie (1857 -1864)

Klára Hánlová von Kirchtreu (1863-1927), oo 1883 JUDr. Leopold Heyrovský (1853/52-1927/24)

Klára Heyrovská (1883-?) (autorka životopisné knihy Mezi vědci a umělci)oo Arnošt Hofbauer (1869-1944), malíř

Milena (1907-1942) oo Parker

Karel Heyrovský + jako dítě 

Marie Juliana Augusta (*1887 v Chocni) oo 1908 Dr. Egon Stare

Jaroslav Heyrovský prof., fyzik a držitel Nobelovy ceny (1890-1967)

Michael Heyrovský RNDr. Ph.D.

Jitka Heyrovská oo Horáček

Michal Horáček *1952, textař,

Ernst Hanl Edler von Kirchtreu JUDr. (1865-1913), sekretář německé sekce zemědělskeho výboru komise zemského výboru, žil s matkou v Tomášské 1, oo 1910  Jiřina Vašátková - Georgete Waschatko (1883-1941), později oo Bultasová

Marie (1912-1988) oo 1935 obchodník, rozv. do tří neděl 2. oo 1938 Václav Vácha, velkoobchod s radiopřijímači, 3. oo 1944 Antonín Kukal, modní salon v Rytířské ulici, 4. oo 1946, René Kubinsky, dirigent operety, vlastním jménem Josef Patejdl 5. oo Praha 1959, Jiří Volek, letec

Komers / von Komers / von Lindenbach

 

  Matouš Komers ,(1754-1838) řezník v Humpolci oo Marie Anna Baštinová (1790 umírá první žena, 1792 se rodí první dítě), měli 15 dětí

  Kateřina Komersová *1799, oo 1819 Kajetán Příborský, soukeník v Humpolci (12 dětí)

  Julius Příborský (1824-1905), hospodářský rada, centrální inspektor thunovského panství oo 1857 Hermine Krziwanek (1839-1908)

Anton Emanuel Ritter von Komers (1814-1894), národohospodář, hospodářský rada, ředitel statků hraběte Thuna a Chotka, hospodářské školy, pán na Mostově a Lžíně, předseda valstenecko-hopodářské spol. etc., 1871 řád Železné koruny - rytířem, centrální ředitel thunských panství, národohospodář,  oo 1845 Marie Jindřichová (1826-1876), heslo v Otta, Rieger, Wurzbach

   Karl Ritter von Komers JUC. (1846-1870)

 JUDr. Franz Emanuel Ritter von Komers (1848-1935), okresní hejtman, místodržitelský rada oo Anselma „Selma“ Prziborski(1863-1934)

Helene (Ilka) Angela Julie (1888-1945) oo Friedrich Ernst Augustin Poten (1875-1944), kapitán řadové lodi

Emanuel Ritter von Komers (1850-1907), pán na Mostově oo Emma von Bibus (1864-1931), dcera Petra Františka rytíře von B. (1825-1891), rada zem. soudu, dvor. rada, rytíř řádu žel. koruny III. tř. a Emmy šlecht. Widmann z Čáslavi

                Elisabeth (1884-1941)

Karel Komers baron von Lindenbach (1796-1870), 1854 Freiherrenstand, generální auditor a chéf ve čtvrtém oddělení ministertstva vojenství, pán na Lipkové Vodě, oo Marie Wabra,

Hermina (1842 Vídeň -1889) oo 1865 Lipkova Voda Bedřich Florián, nadporučík (1836-1889)

Marie Irma „Irmerl“ (*15.2.1844 Vídeň + 29.8. 1929 ve Štýrském Hradci). Zůstala svobodná

Jaroslav (1846-1885) oo 1878 Helena Derra de Moroda  (1856 Budapest - 1938)

  Alfred *1879 oo Eleanor Klečková

  Rudolf (1880-1918) Hedvika Seidenberg (1890-1945)

  Ingeborg (1913-1938)

Emanuel Komers baron von Lindenbach (1808-1889, baron 1860 majitel panství Žák u Čáslavi, ministr spravedlnosti (1865-1867), president vrchniho soudu v Krakově, oo Anna Edllen von Marenzeller *1818

Kamillo (1839-1896), oo 1870 Marie Edle von Marenzeller (sestřenice)

Rudolf

  Margareta *1899, oo Dr. Iur. Bedřich Menzel *1895

Alfred (*1901) oo Eva Herzeg *1907

Inge Komers – Broverman PhDr., psycholog v USA

Clifford

Sherryl A. Broverman-Wray

Marie oo Artur Nikolaj Karel baron Dačický z Heslova

Emil (1885-1973) rak. sekční šéf oo Alice di Giorgi Edle Reist (1896-1988)

Adalbert *1931+2014 Vídeň

                                 adoptován MUDr. Tomáš Pávek-Komers-Lindenbach

Hugo *1841, oo 1876 Kateřina Edle von Marenzeler (sestřenice)

Helena Anna oo Viktor Domiczek

Artur +1870

Kučera / von Kutschera

 

Mättheus Kutschera (1695-1755), měšťan Litoměřický, hopsodářský správce strahovských premonstrátů

Carl Anton Johannes (1735-1815), 1805 rakouský šlechtický stav pro něho i syny, za 51 let služby jako c. k. zástupce správce zemských desek, oo 1762 Josepha Hoffmann

Johann Nepomuk, Freiherr von Kutschera,(1766-1832) c. k. tajný rada, , od 1805 (öster.Adelstand) osobním pobočníkem J.M. císaře Františka I. , 1813 k.k. Feldmarschall-Lieutenant und Erste General Adjutant des Kaisers Franz I., od 1820 majitel statku Čelin, 1832 General - Feldzeugmeister, Commander des Leopold-Ordens, baron od 1819 za služby císaři, přeneseno i na bratry, 1822 získal s bratrem Antonem na vyžádání českých stavů inkolát v Čechách.

Anton Freiherr von Kutschera, k.k. Hofkriegsrathssekretär oo von Struppy

                                  Anton Heinrich (bez potomků)

Joseph Eugenius Freiherr von Kutschera (1771-1855) baron od 1809, c.k. gubern. rada a zemský podkomoří v Českém Království, přítel Mozarta, pán na Čelině, mistr hry na čelo, oo Prag 1802 Judith v. P/Bachmann.

Johann Nepomuk Carl (1804-1865), K.u.K. Hofsekr. - Hofkonzipist d. k.k. Hofkammer, Herr auf Gutenbrunn, Röster., und Besitzer des  Kgl. Lehensgutes Czellin, Böhmen, oo 1835 Johanna Maria Maximiliana Aloisia (Jenny) Gräfin von Pachta, Freiin von Rayhofen (1806-1878)

Johan Franz Theodor (1841-1926 in Schlüsselburg - Lnáře, okres Blatná), k.u.k. Statthaltereirat, wirkl. Hofrat, Bes.d.Comturkreuz des Franz Josefs Orden mit dem Stern . Autor knihy vzpomínek (das Buch), které psal od r. 1912 formou deníku. oo 1868 Klementine Gfin von Attems a.d.H.Petzenstein (1845 - 1916)

Helene Johanna (1870–1947) oo Karl Klemens Freiherr von Lilgenau (1857-1924)

Adolf  (1869 – 1896) oo Zdenka Freiin Laminet von Arztheim (1874 – 1946)

Helene Freiin von Kutschera (1896 -) oo Hans Fhr Possanner von Ehrenthal (1891 – 1968)

Hugo (1880 – 1918) oo Maria Wurm (1887 -)

Margarethe  (1910 -) oo Alfred Staral (1909 -)

René (1913-) oo Georg Ritter von u. zu Goldegg und Lindenburg (1900-)

• Johanna Eleonore Huberta (1915 – 1926)

• Oskar (1844 -1905), K.u.K. Major i.R., maltézský rytíř, (oo Franziska Freiin Wucherer von Huldenfeld (1848 -)?)

Hugo (1847-1922), k.k. Major, maltézský rytíř., z války r. 1866 se vrátil s prostřelenou rukou

• Karl (1836–1890), c. k. setník, poslanec zemského sněmu, pán na panství Čelina oo Ernestine von Krziwanek (1840–1877), 2. oo 1883 Maria Freiin von Kielmansegg (1858–1945)

Arthur (1869–1924) oo Theresia Franz (1874–1947)

Josef Vinzenz (1899–1957) oo Eugenie Faifar (1903-)

Ernestine (1901 –) oo Ernst Hauschild (1895 – 1954)

Gertrud (1904-) oo Walter Reif (1901–1963)

Peter (1904-) oo Linde Janka (1901-)

Ulrike (1940-2014) oo Wilfried Hoffmeister (potomci)

Johanna (1870-1948) oo Eugen Renkin (1867-1919), K.u.K. Hptm.

Ernestine Renkin (1894 - 1928) oo 1912  Rudolf Schmid, major

Hans Schmid

Erni Schmid *1917,  oo 1936

Karl Renkin (1895-1917)

Jenny Renkin (1896-1897)

Ernst Karl (1884–1915), K.u.K. Hptm. im inf.Rat Nr.87 oo Emilie Weber von Webersfeld (1883-1962)

Franz de Paula Freiherr von Kutschera (1915 – 1930 – Selbstmord)

Franz (1885–1905)

Karl (1890 –1917) sestřelen jako letec 1. svět. války

Delorme / Delolme / De Lorme

 

Mermet Cucuz alias de Ulmo z Gy (Giez – vesnice u Ženevy)

 Michaud de Gy (+ před 1429) oo Violetta de La Planche z Gy

  Jean in Gy 1436 oo 1434 Pernette de La Pierre

   Antoine De Loermoz

    Claude De Luelmoz (+1586/7) oo 1551  Nicolarde Morel de Puplinge

     Louis De Lolme (1576-1627)žil v Gy, 1592 domovské právo v Ženevě oo 1600 Jaquemine Dufour z Tanninges v Savojsku

      Thomas de Lorme (1607-1636 na mor) oo Guillauma

Louis de Lorme či de Lolme, (1633-1701), zámečník, oo 1652 Susanne

Bernarda Mandry, 1655 obdržel B.G. „bourgeois Geneve“ =  ženevské měštanství

Louis (1670-1742) oo Marie Puerari

Jean Louis (1705-1777) oo 1729 Marie M. De la Grange Buren

Jean Louis (1741-1806), advokát, autor „Constitution de lAngleterre...“

Thomas de Lorme (1661-1708), mistr hodinářský a obchodník v Ženevě oo Andrienne Noël, 2.oo 1686 Jaqueline Sartoris

Nicolas (1684-1774), major de milices oo Jean Charlotte Poulain de la Barre

Jean Louis (1707-1784), notář, oo Marie M. Louise Duval

Théophile de Lorme (1691-1750), hodiářský mistr a obchodník v Kasselu, dvorním hodinářem landkrabat von Hessen – Cassel a králů švédských oo Jeanne Feuillet (1691-1745), 2.oo Elisabeth Charlotte Arlaud (+1753)

• Jean Louis (1729), notář

• Jean Delolme (1715-1771), hodinářský mistr v Hannoveru a Braunschweigu oo Louise Thiede (+1749), 2. oo Anne Elisabeth Aubanel (1721-1796).

(Jean Marc) Antoine Nicolas Delolme (1752-1836), dvorní hodinář, představený evangelické obce v Braunschweigu oo 1780 Anna Katharina Sara roz.. Schwarz, dcera Františka S., hodináře v Braunschweig a Augustiny Elišky roz. Bulile

Elise *1781, za svobodna vychovatelka u dvora, oo 1810 Sievers, nájemce dvora v Lanken, Lübeck, pak majitel rytířského pozemku Klein Wrankov v německém Meklenbursku, dcera Agnes (*1819) oo pruský poručík von. Hühnerbeim

Augustine Anne Henriette 1786 – 1796

Jean Charles *2.6.1787, obchodník,  oo 1831 Henriette Ma(/e)lly ze Ženevy; 1811-22 v Lipsku, 22-30, 31-33 v New Yorku co kupec, od 1833 v Genollier u Ženevy statkář

Jean Mare Antoine 1788 – 1796

Louise Jaqueline Anna 25.2.1791 – 7.2.1851, guvernantka dánských královen

Anne Auguste Jeanette 1792 – 1793

Anne Jeanette Charlotte (Aňete) 1794- po 1851, oo Elim, malíř v Braunschweig

Anne Auguste Antoinette 1795 – 1809

Charles Jaques Antoin *1797, obchodník, 1811-19 Lipsko, 19-23 N.York, 23-5 Lyon, 25-40 Paříž, pak u Paříže statkář, oo 1829 z Lyon

Jean Charles (Henry?) 1799-po 1878, hodinář v Londýně a Ženevě, oo 1829 La Barthe, dcera lékaře v Ženevě (dcery: Louise a Antoine a synové ? +1836, +1833 a ?)

Nanette Ferdinande Charlotte Luise (Nanny) 1807-1836

                                                                               Maricus Nicolas Emanuel Delorme (*1753)

(Jean Jacques) Ferdinand Delorme (1755-1827) oo 1783 Maria Anna Schell in Prag (1759-1815) dcera obuvníka v Praze Jana Schell (1713-1802) a Anny Marie roz. Kratochvíl (1719-1783)

Anna Katharina Elisabeth Theresie Delorme (1795-1846) oo 1811 Josef Brzorád Herr auf dem Gut Lochkov bei Prag

Karel Jiří Antonín 12.3.1794  - (11.)3.1800

Anna Karolína Kateřina 25.1.1792 – 1794

Karel Aug. Gotthold 6.?.1789 - 28.?.1789

Terese 14.10.1787 – 1856, oo 1810 Gaspar Weissenberger, Kaufmann in Wien, später Herr des Gutes Mogyoros in Ungarn

Fil.  Anna Aloisia 25.8.1785 – 1787

Jan Ferdinand Antonín 25.4.1784 – 4.2.1806, medik

Josias Samuel Christophe Delorme (1757-)

Charles Delorme (+1829), obchodník, redaktor, soukromý učitel v Paříži oo Eliška (Lilly), do r. 1789 (1791) obch. v Praze, 1791-1817  Paříž, soukr. učitel v Kasselu 1821, spisovatel

• Jenny od r. 1818 majitelka vychov. ústavu,  oo Docagne, poštovní úředník v Paříži (dcery: Anais a Carolina oo král. úředník)

Brzorád

 

Jan (1623-1675), podruh, šlotýř v Chrudimi oo Kateřina Kopernáčová

  Samuel Karel(1674-1728), mlynář v Májově oo Anna Šlemová

    Samuel, voják

    • Jan (1706-1737)

Filip Jakub (1737-1812), mlynář v Májově a v Nymburce, majitel statku Lochkov, nymburský radní, pravní zástupce obce a finanční inspektor oo Ludmila Všetečková (1737-1806)

I. Brzorád Jan Filip, JUDr. et PhDr., (1765-1851) zemský advokát, vlastník domu v Týnské ulici v Praze  a zemskodeskového statku Chlum u Virlova oo Eleanora roz. Holanová

Ludmila (1794-1878) oo Johann Borčicky / Bořický

• Eleanore *1820 oo Emanuel Daubek, Postmeister in Čechtic (děti: Johann *1845, Postexpeditor in Čechtice, Eleonore *1848, Emanuel *1849, Franz *1850, Techniker, Ludmilla *1852, Betty *1856)

• Johann Wirtsch. u. Bezirksamtsbeamter u. Grundbesitzer in Wollowitz (Otvovice) oo 1845 Emma Pokorny

• Rosalie (+1841)

Filip *(1799-1873), úředník oceňování na katastru oo Regina Nagy (1807-1873), dcera poštmistra z Gonobitz

Františka  oo Marles Robel, měst. stavitel v Krakově (syn Jan)

Luisa / Aloisie  *1833 oo Václav Mikeš, c.k. inženýr (geometr) v Praze

Jana (Johanna, Jenny) *1838 oo 1843 Josef (Jiří?) Wallenfels, c.k. inž. (geometer) v Uhrách (syn Jiří)

Josef (Peppi) Richard Brzorád (1846-1918) absolv. technik a chemik, c. k. inspektor technické finanční kontroly, oo Žofie Stejskalová (*1867)

                Miluška

• Jan

Josef Jan Brzorád (1810-1899), velkostatkář v Chlumu, poslanec zemského sněmu, oo 1836 Prokopina Doubková (1813/4-1882), dcera dědičného poštmistra z Votic Josefa Doubka (1780-před 1836) a matky Emanuely Barbory rozené Pechio von Weitenfeld (1773-1853),

Eleanora (*1837-1905) oo Rudolf Kainz (1832-1902), c.k. poručík a statkář ve Vidovicích (děti: Alfred Josef *1858, Friedrich Beno Otto *1860, Adele (*1863) oo JUDr. Antonín Josef Hlaváček (1858-1916), Praha, Marie *1866, Leontine (*1868 in Vidovice, + 1955 Tutzing, near Munich oo Bernhard Zechner, Hauslehrer in Vidovice,  later Oberstudiendirector in Rumburg,),  Zdenka *1870, Anna *1871)

II. Vojtěch Vilém (1767-1839), JUDr. zemský hejtman, prezident apelačního soudu v Haliči oo Laure / Eleanora Kamper (+1848)

Vojtěch (+1879), majitel statku „Buneška“ Bunești u města Suceava v Bukovině, dnes v Rumunsku

• Jeanetta oo Stefanovitz/Stefanowicz/Stephanowitz (syn Stefan, hráč na cello)

                               • Josefine

• Klaudine, Claudia oo Konstantin Mandyczewski / Mandicevschi (1859-1933), archivář, pedagog, hudebník (dcery Josefina, MUDr. Veronika / Nica Mandyczewski , Maria (*1890) 1. oo Rudolf Bella (1890-1973) hudebník a 2.oo Dr. Iur., Patent-Ing. Maximilian Géza baron von Kulmer (1881-1963).

• Vojtěch

• Kazimír

• Albertina oo Kalumerský (synové Trojan, Mikon, Eugen)

Antonie Laura (1816-1902) oo Josef von Zadurovič (+1887), majitel statku Ober-Scheroutz v Bukovině (dnes Горішні Шерівці,  Ukrajina), snad i statkář v Kušvardě (Strážný na Šumavě), 2. oo 1888 Heinrich Rak, starosta v Kuschwarda

Adalbert Ritter von Zadurowicz (1838-1915), majitel statku Ober-Scheroutz v Bukovině, poslanec zemského sněmu v Bukovině

III. Vincenc (1769-1844), purkmistr nymburský oo Antonie Pokorná (1777-1830)

Marie Antonie (1800-1871) svobodná

Filip (1803-1871), agent v Praze, úředník a měšťan Nymburka oo1846 Antonie Černá (cca 1828-1910)

         Vincenc (cca 1850-1912) velkobchodník v Nymburce  oo Jindřiška Vinařská,

                Jaroslav,

        Antonín *1853,

       Marie (1854 – 1916) oo JUDr. Karel Zedrich

Ludmila *1804+1807

Anna (1806-1844) oo doktor lékařství Josef Henner (1813-1856) z Nové Vsi na panství Bezdružice (rodák z Radnic)

Antonín (1809-1877), panský úředník, purkmistr nymburský oo Františka Messnerová (1812-1873) z Mělníka, dcera Aloise a Teresie(1780-) Messnerové z Mělníka

Františka (+1937, stará 98 let) oo Karel Theer, rytmistr

Otakar Theer (1880-1970), básník

Antonie (1840-1866)

Otomar *1842

Gustav MUDr. lékař v Nymburce (1844-1917) oo Terezie Anna, dcera Atonína Červinky z Nymburka

Antonín MUDr. (1876-1953), lékař v Nymburce (Hrabalův Gruntorád) oo Zdeňka (1885-1966), dcera Josefa Kabáta z Velvar

Marie (1907-1984) oo (Pohorecký, Praha ?) Josef Kysela (1893-)

Jana (1917-1998) oo MUDr. Hanzal, lékař v Praze

Karel (1846-1851)

Terezie Marie Vincencie (*1850) oo 1875 JUDr. Gustav Klazar (*1847), soudní adjunkt v Nymburce, později vrchní soudní rada v Praze, syn magistrátního protokolisty v Chotěboři, syn Josef Klazar, soudní rada

Ferdinand *1811

Vincenc (1813-1870) oo (A. Klecanská ?) Kateřina (cca1832-1903)

Vincenc Filip (1845-1884), městský inženýr, zavražděn viz novinový článek

Bronislav 1848-1892 oo Gabriela Boučková (1857-1916)

       Marie (Mařka) Stránská (1882 -1942)

       Emilie (Milka) Tomsová (1883-1967)

       Olga Pášová Keilová Frühbauerová +1957

       Růžena (Růža) Machotková (1886-1978)

       Jaroslav (Jarka) Brzorád (1888-1949) svobodný, absolvent techniky, účetní revident v Nymburce

       Zdenka Mauerová (1890-1990), státnice z klavíru, učitelka hudby

       Čeněk Brzorád (1892-1977) obchodní škola, úředník  oo Marie Matlová (dámský salon Praha II), bezdětný

Marie Anna *1851 oo Arnošt Teklý, c.k. soudní adjunkt

Alžběta *1815 oo Michal Červinka, Nymburk (syn Vojtěch Červ. mistra řeznického, (6 dětí)

                Bedřiška Alžběta Antonie (*1838) oo Karel Kulich , předseda nymb. Cukrovaru (syn Ing. Karel Kulich)

                • Emma oo František Ottruba, notář v Nymb.

                • Berta oo František Ottruba, notář v Nymb. (vdovec po Emmě)

                               • MUDr. Hugo Ottruba

                Adolf Červinka, notář v Neveklově

                               • Berta oo MUDr. Hugo Ottruba (bratranec)

Kateřina *1817

Jan

IV. Kateřina 1771-1831) oo Tomáš II. Michal Černý (1760-1836)

Filip (*1799),

Kateřina Ludmila (1803-1888),

Marie Kateřina (1801–1850) oo 1837 MUDr. Jan Dlabač (1809-1873)

                Kateřina (1843–1919) oo prof. PhDr. Josef Emler (1836–1899),

Jan Dlabač (1838–1900), statkář oo Albína (1842–1899), dcera MUDr. Mikuláše Miksche (1799-1874), sestra Anny Lauermannové-Mikšové (1852-1932)

Jan Černý (1808-1857) oo Marie Mašínová

                • Marie (1838-1898) oo Jan Šámal, magistrátní  úředník v Ml. Boleslavi

JUDr. Tomáš III.Černý (1840-1909), advokát a primátor Prahy oo Marie Horáčková (1848-1930), její sestra Dorota Horáčková (1843-1907) oo Vítězslav Hálek (1835-1874), spisovatel

                • JUDr. Vratislav Černý (1871-1933) advokát, politik, publicista

                • Jelena Marie (*1875 ) oo ing. Arch. Osvald Polívka (1859-1931)

V. Marie*1774 oo Nejedlý Jan prof. v Chrudimi, radní a státní rada

Antonín Nejedlý, soudní adjunkt v Hradci Králové  oo Josega Bergmannová (děti: Marie, Karel, Gustav, Vilém)

VI. Filip *1776 utopil se v mladém věku v náhonu Nymburce

VII. Josef K. (1777-1857), státní rada a justiciár, statkář na Lochkově u Radotína oo 1811 Anna Delorme (1795-1846)

VII.1. Philipine (1812-1886)

VII.2. Karl (1813-1871), nájemce Dobříče, pán na Lochkově, nájemce Klenče oo Emma Tschapek (1814-1875)

Emmanuela 'Emma' (1839-1911), Kindergätnerin v Praze oo Cichra, sekretář pražs. Magistrátu

Marie oo drážní úředník Rüttig, vnuci Hellmuth a Giessbert, profesor v Heidelbergu

Lotti (1831/7-1931), Kindergätnerin v Salcburku

Karel (1842-1919) vyšší úředník na železnici oo Rosa Frantz (1852-1926)

Emma *1875, vychovatelka oo Cingria +1922 (4 děti, dcera Marie oo Treves, spisovatel v Mnichově)

Karoline (1878-1918), učitelka na Vinohradech

Karl (1879- cca 1937), sekretář v Schiltigheim u Strassburgu ve Francii, oo Henriette

Josef *1881, cukrář?, později finanč. úředník v Plzni,

Jaromir (1884-1935), co nadporučík raněn, major, v Něm. Rak., ředitel berního úřadu ve Vídni oo Hildegarda roz. Bříza (1893-1973)

Marianne (1886-1867), profesorka něm. na učitelském ústavu v Praze,  oo Dr. Josef Dinkhauser,, Hofrat, profesor v Innsbruck

Josef - Pepi (1843/44-1916/7) Rotschildcher Oberingenieur i. Waidhofen oo Katharina / Kathi Weihrauch

Rudi (Rudolf),

Karl, železniční úředník, továrník ve Vídni, (3 synové) změna jména na Burghart

Ferdinand (1884-) Waidhofen, Forstadjunkt und k.k. Reservist; oo 1909 Amstetten Josefa Stadler

Jaromir (změna jména na Burghard)

Thekla (1845-1903) oo 1870 Anton Erben (1835-1905), školní inspektor v

Graz (dcera Anna 1871-1946 oo Klebel, okr. hejtman Klagenfurt, 3 vnoučata: Alžběta, Wilhelm / Willy - 8 dětí, Ernst - prof. v Salzburgu, mineralog)

Anna (1847-1934), pisatelka pamětí 'Erinnerungen', vychovatelka šlechtičen v Salzburg

Jaromir (1848-1927), sládek v Poznani, pak Rybinsk v Rusku, pak v Praze u Schnellů oo Helene Rovinská (*1866), 2. oo její sestra?

Anja / Anna (*1886) , učitelka Salzburg, Weng, Horní Rak.

• Jaro (slav)

• Vladislav / Wladi  (1896-1961) průvodčí elektric. podnik v Praze oo Antonie roz. Vňoučková (1903-1960)

Vladislav (*1931), zemřel jako chlapec

Naděžda Hloušková (1929-1984), dcery Miroslava a Helena

Helene (*1892) oo Miklič v Srbsku, 2 děti

Zdenka (1850-1924) dřevorytec 'Xylographen' v Lipsku, pak Mnichově, (oo 1877?)

Klara(1850-1924), učitelka Vídeň oo Schleissig, řídící, (dcera Klára, jeptiška ve Vídni, syn Kamil, učitel oo Margareta (Kreta) učitelka, vnoučata: Ingeborg, Volkmar, Irmgarth a Kreta)

Auguste 'Gusti'  (1851-1940), učitelka, 1881-1916 vedoucí německé školky na Vinohradech v Praze, známost malíře Tulky

• Viktorie *1853, + co dítě

Ferdinandine „Ferdi“ (1855-1930), učitelka v Krems, Vídni a v Praze          

• VII.3. Vilém JUDr (1814-1898), zemský advokát, správce jinonického panství, autor vzpomínek oo Antonie Svěcená (cca1814-1884), vnučka F.M. Pelcla

Vojtěch (1843-1926) lesní rada knížete Schwarzenberga na Hluboké oo Vilemína, dcera Ladislava Hoffenthala, vrchního lesního správce v Hluboké (syn Vincence c.k. důstojníka a Karoline Blumenstein ) a Vilemíny, dcery Franze Kučery, direktora z Postoloprt /Postelberg a Wilhelmine Scirka z Uher

Pavla / Paulina (1881-) oo 1909 Adalbert Stöhr (1877-), správce daně Oberleutensdorf / Horní Litvínov, Steueroffizial in München, statk. v Postoloprtech, syn Adalberta S. měšťan V Post. 13 a Julie, dcery mlynáře Franze Steininger z Nehasic č. 2, (synové Adalbert a Paul)

Vilém (1853-1913) centrálním ředitelem statků knížete Paara, knížete Mansdorff-Pouilly a knížete Kinského, nájemce jinonického statku

Jan JUDr. (1883-1970), velkostatkář v Michalovicích u Mladé Boleslavi , předseda svazu statkářů oo Božena Ryšavá, 2. oo 1901 A. Dlabalová

Vilém JUDr. (1911-1995), právník, politik, ekonom oo O. Němečková, dcera spisovatele

Nina (1954),baletka oo All Pourfarogh, choreograf

• Jan (1959) oo Rebeca Thorn

• Karl (1992)

Jan (1917-1990), zem. inž., oo v Americe Irena Thorandova

Jan *1944 oo Daniela Fischerová

Jan 1974 oo Dana Padourková

Alžběta *1949 oo Tomislav Klement

Eliška (1927-1999) oo Michal  Kuthan (1926-1976), 2. oo Prof. MUDr.  Jaroslav Padovec (1908-1982)

(children: Michael, Kateřina oo ing. Petr Vávra, offspring)

Jiří (1929-2016), majitel rodového archivu oo Jitka r. Matějovská (2 dcery)

Vilém (1887-1962), akademický malíř

Marie (1890-1898)

VII.4. Ludvika (1816-7)

VII.5. Marie (1818-1888) oo Karel Hauptmann (1801-1870), c.k. okr. inženýr v Klatovech

Marie (1844-1897) oo Karel Goppolt (1838-1931), c.k. plukovník v.v., rakous. šlechtický stav Edler von Nordenegg 1911,

dcery: Josefina (1875-1940) , Marie *1876, Terezie *1878, učitelka v mateřské školce, Karolina *1879, učitelka slepců oo slepý hudebník Oldřich Nepomucký  (1886-1950)

Karel Goppolt Edler von Nordenegg (1881-1971), c.k. setník

                • Christine (1939-2014) oo Hutecek, 3 děti

Rudolf Goppolt Edler von Nordenegg (1886-1974), major, daňový úředník

                • Gertrude (1927-2005) oo Carithers, USA

                • Dr. Rudolf Gerhard Goppolt-Nordenegg (*1942), finanční právník

Anna (1845 – 1937) zemřela svobodná

Karel (1847 –1882) byl advokátem v Březnici a zemřel svobodný;

Rudolf (1852 – 1855)

František (1854 – 1856)

Otilie (*1856), učitelka ve Vídni hodně cestovala;

Filip (*1858), “suplující profesor”, pak profesor na reálném gymnáziu Praha Smíchov, sokoloval s Tyršem

Zdeněk

Ing. Ladislav

Eduard (1860-1925) byl profesorem keramiky v Bechyni a měl 4 děti;

Vilém (1861-1912), vrchní finanční kontrolor Uherské Hradiště, taky ve Slavkově v pivovaru;

Josef (1849-1923) lesní, revírník u hr. Kinského

Rudolf

Otokar (1897-1974), rodopisec Hauptmannů.

VII.6. Eduard JUDr. (1820-1898), okresní starosta, advokát a notář v Německém Brodě oo 1852 Marie roz. Edle von Krziwanek (1834-1898)

Marie (1861-1920) oo 1883 Alexius - Aleš Komers (1852-1909)

c.k.místodržitelský a dvorní rada, okresní hejtman, rytíř řádu železné koruny III.třídy

• Aleš Komers (1884-1903), medik

• Eduard „Edíček“(1888-1890)

• Marie (1891-1964) oo Augustin Frána (1882-1931), rada nejvyššího správního soudu, sekretář prezidia nejvyššího soudu

                • potomci

Karoline (Karla) (1868-1937) oo 1899 Anton Kratochvíl (1861-1945)

podpluk.pěchoty v.v.

JUDr. Jaroslav Kratochvíl  (1901-1984) č. národohospodář, ministr průmyslu, obchodu a živností v protektorátní vládě. oo Jarmila roz. Císařová, (potomci)

Ing. Karel Kratochvíl oo Helena roz. Tlamichová (potomci)

Anna (1876-1919) oo 1899 Hynek Dostál (1870-1943) právník, učitel, novinář, rytíř řádu svatého Řehoře a nositel řádů  "Pro eclesia et pontifice" a "Pro Fide et Ecclesia". (potomci)

Edvard JUDr. (1857-1903), advokát, starosta okresní a Něm. Brodu, říšský a zemský poslanec, oo Vlasta Mayerová (1876-1946), telegrafní manipulantka

Jaromír MUC. (1900-1968), poštovní úředník, pracovník ONV oo 1. Marie Kutheilová (1902-1942), oo 2, Marie Hvězdová (1903-1978)

Jiří Ing. (1928-2004), jemný mechanik, důstojník z povolání oo Jiřina (2 dcery)

Milan (1943-2002), zaměstnanec spojů oo oo Marie Lukešová *1949, (3 dcery)

Eduard (1903-1963), poštovní úředník, (dcera)

VII.7. Ferdinand (1821-1863), soudní adjunkt v Praze

VII.8. Rudolf (1823-1890), statkář, vlastník dolu v  Uhrách oo Vilma, její otec byl Sándor Nedeczky,  matka Katalin rozená Török z Nemescsó (1798-1863), dcera Ignáce T. z N. a Francisky roz. Korher

Vilma (+1881)oo Nicolaus Vukčič von Mártonfalva, úředník

Rudolf, statk.Uhry , dir. v. Mühlsteinfabrik oo Adelheid (Etelka) von Komjáthy

Marie (*cca1886) oo Istvan Baksy, pastor v Szikszo

Rezsö (*ccaa1889), Dr. Jur. Polizeikap.

Vilma (*ccaa1891)

Kornél Bozorády (*cca1896)1.oo Török Mária 2.oo Kiss Ilona (dcery: Hermine,  Illona)

Zoltán Kornél (*1941), pastor

Andras (děti)

Ferdinand

Julius Bezerédi/ Bezerédy Gyula (1858-1925), sochař

Anna oo Paul von Potoczky

VII.9. Anna (1833-1865)  oo Anton Erben (1835-1905), školní inspektor v Graz

Antonie (1861-1932), Volksschuloberlehrerin

Anselma (1863-1946) pisatelka vzpomínek na Tante Filipi oo Dr. Ludwig Mayr, ředitel knihovny v Salzburgu (děti: Erwin, Wolfram)

Vilém PhDr. (1864-1933) historik, univerz. prof. Graz, autor knihy o Louise Delolme oo Else Binn 1945 (prarodiče Else *1930, genealog, malířka oo Fritschl, redaktor)

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

 

počítadlo.abz.cz