O předcích

 

 zemského a říšského mladočeského poslance JUDr. Eduarda Brzoráda.

 

Děje rodů von Herites, von Krziwanek, Delorme a Brzorád.

 

Od roku 2002 sepisuje Jan Steinbauer.

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image001

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Dodatky 2019

 

 

Níže najdete doplnění připojená k práci až po jejím dopsání. Přidávána jsou na tuto stránku tak, aby horní byla tou nejnovější. Každá novinka je označena podle příslušnosti k jedné ze čtyř kapitol. Se znakem je uvedeno vročení. Všechna doplnění budou časem dle možností postupně umístěna i přímo do textu jednotlivých kapitol.  Zde v Dodatcích jsou ty části, které již do textu vepsány byly, podbarveny šedě.

 

  Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005  Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image006  Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

2019

 

Johann Kainz nechvalně proslul tím, že si zřejmě nechal patentovat ruchadlo bratří Veverkových jako tzv. Kainzův pluh. Veverka Josef: К stému výročí úmrtí vynálezců ruchadla in Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě. Praha: V. Šimáček, 1949, XXXVI(1-2). s. 14. ISSN 0009-0794. Dostupné také z: https://cdk.lib.cas.cz/uuid/uuid:1906da5b-d278-4a36-8181-258a394ed353

 

 

Hezkou fotografii a zákresy půdorysů dnes již zbořené tvrze v Benicích č. 7 najdete v HEŘMAN, Petr: Pražské tvrze. In: Staletá Praha, č. 17, Pražské vojenské památky. S. 83-90. (dostupné na pobočkách mlp.cz)

 

Křtěný Rudolf Franz Servaz se narodil 3. 10. 1832 v Benicích č. 7 - dnes část  Prahy, č. 7 byla dnes již zbořená tvrz. Jeho otec byl Johann Kainz, pachtýř v Benicích a inspektor panství Načeradec, Milhostice a Bonkovice na Benešovsku. Později statkář v Petrovicích.[1] Rudolfova matka byla Sidonie, dcera Františka Hartmanna von Hartenthal (*1780 v Českém Krumlově), kterému Načeradec, Milhostice a Bonkovice patřily. Ten byl synem Leopolda Hartmanna v. H. (1715 Klosterneubeurg -1794 Český Krumlov), na kterého byl šlechtický titul roku 1782 přenesen od jeho strýce.[2] Manželkou Františka Hartman H. v. H. (*1780) byla Barbara / Babette, rozená Schwerer Edle von Schwerenfeld[3].

 

 

Johann a Eleonora Brzoradovi postupují Jakobu a Katharině Wolframovým 2000 zl. z kapitálu 6016 zl. 17 kr. pojištěných na dvoře Olšanech (vloženo do knih 9. X. 1816). Sbírka papírových listin AHMP http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=429F697BB66811DF820F00166F1163D4

 

 

 1840 – Statek Chlum a Vidovice koupil Josef Brzorád za 40 000 zlatých. V roce 1865 ke statku patřilo 169 jiter polí, 22 jiter luk, 6 jiter zahrad, 4 jitra pastvin a 206 jiter lesů. [4]

 

(Prokopina) Zemřela 14. 4. 1882 na Chlumu č. 1 ve věku 69 let na ochrnutí mozku. Byla pochována 17. 4. 1882 v Mnichovicích. [5]

 

1895 – Velkostatek Vidovice byl prodán Rudolfem Kainzem Janu Milnerovi a jeho manželce Marii za 145 000 zlatých. Kainz se odstěhoval na Smíchov. Jan Milner, majitel domů v Praze, bydlel ve Spálené ulici č. 18 a přestěhoval se do Vidovic. Koupí získal statek o celkové výměře 200,96 ha. Ke statku náležel zámeček, dvůr a cihelna ve Vidovicích. [6]

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: H:\dočasný\pokusny_soubory\image003.jpg

Chlum u Dolních Popovic. Bývalý zámeček. Pohled.[7]

 

 

Popis: Popis: Popis: Popis: H:\dočasný\Chlum.jpg

Chlum u Dolních Popovic. Půdorys bývalého zámečku.[8]

 

:

Jan a Kateřin Votrubovi z Prahy koupili Chlum rozšířený o Vidovice roku 1811, téhož roku ho prodali Jakubu a Kateřině Wolframovým a od nich roku 1812 koupil Johann Nepomuk Filip Brzorád s chotí. Pan Josef Brzorád prodal statek Chlum Alfredu Kirpalovi, jenž prodal ho dál.[9]

 

Josef Brzorád, nar. 20. 6. 1881 v Praze, úřední zřízenec v Plzni (1918-20; 1926-35), finanční ředitelství v Litoměřicích 1926, oo 1926 v Plzni Barbora Tykvartová nar. 23. 6. 1879 dcera Jana Tykvarta a Anny roz. Prachová; 1827- v Plzni Husova 657/3, přízemí, dveře 3; 1935 -1943 Kolejní 5; vždy nájemník, zřejmě bezdětní viz Policejní přihláška k pobytu v Plzni: http://www.portafontium.eu/iipimage/32040443?language=cs

 

 

Tulkovy dopisy jsou v archivu Národní Galerie – Vavruškova pozůstalost. Písemná pozůstalost Josefa Tulky není příliš rozsáhlá. Jedná se pouze o korespondenci s přítelkyní Augustou Brzorádovou z let 1873-1878 a A. Brzorádové s jeho sestrou Annou. Kromě toho zahrnuje fond i fotografie některých Tulkových děl.  https://www.ngprague.cz/userfiles/filemanager/files/tulka_josef.pdf Zároveň uvádí konvolut dopisů Fond Tulka v Národním Muzeu viz:

 http://vademecum.nm.cz/nm/permalink?xid=0fe33b6013e1667e7a17471fef353e35.

 

 

…Roku 1812 se majitelem dvora Chlum stal zemský advokát z Prahy JUDr. a PhDr. Jan Filip Brzorád. Jeho ženou byla Eleonora Holanová z Unhoště.

            23. října 1837 opět došlo ke změně majitelů. Těmi se stávají pražští měšťané Josef Jan (syn Jana Filipa) a Prokopina Brzorádovi. Jim také patřil statek s vidovickým poplužním dvorem do sedmdesátých let 19. století. Koncem roku 1875 dali totiž manželé požadavek na deskový úřad, aby byly některé jejich pozemky odděleny od jejich majetku a po svatbě jejich dcery Eleonory s Rudolfem Kainzem připadly jim. Tak vznikl nový samostatný statek Vidovice s novou reprezentativní obytnou částí – zámkem. Tehdy měl zámek půdorys o rozměrech 19 x 12 metrů, orientovaný v ose východ – západ. Vstup pak byl v ose jižního průčelí. Po stranách krátké chodby v přízemí bývaly dvě obdélné místnosti. Každé připadaly čtyři okna – tři byly orientovány na jih a jedno na východ nebo na západ, záleželo na umístění pokojů. Na konci chodby stoupalyschody do patra a další klesaly do sklepů. V zadní části se nacházely dvě čtvercové místnosti s valenými klenbami (stejné klenby byly i u oken v obdélníkových místnostech v přízemí). První patro mělo podobné dispozice. Jeho vytvoření bylo dokončeno roku 1877 a na Štědrý den téhož roku byl předán novomanželům. Zámečku náležela cihelna (z jejích cihel byla roku 1900 postavena obecní škola v Kunicích) a několik pozemků a to vše bylo celkově vyměřeno na 200,96 ha (195,64 hektarů).

            Tento rozlohou malý majetek zůstal manželům Kainzovým jen do roku 1894 (29. prosince). Tehdy se novými majiteli stali manželé Jan a Marie Milnerovi za 145 000 zlatých. Roku 1904 se zámek dočkal největší a nejpodstatnější stavební úpravy. Byl podstatně rozšířen a to na 40 x 12 metrů. Přibyly mu tři pseudobarokní štíty, které zvýraznily východní a západní průčelí, a střecha se středovou věžičkou. Nově přistavěné západní křídlo zámku tvořila chodba, prostupující celou šířkou budovy, ke které byly přiřazeny vlevo i vpravo dvojice odlišně velkých místností. Bylo zrušeno starší osové členění jižní fasády. Střed budovy byl pojat jako nepravidelná pětiosá plocha završená ozdobným štítkem. Dokladem této přestavby je i letopočet vyskládaný v mozaice na podlaze u zadního vstupu nově přistavěné části zámku. ... Kateřina Havlíková (úryvek ze seminární práce o zámku Berchtold) in https://www.kunice.cz/e_download.php?file=data/editor/210cs_4.pdf&original=zpravodaj_cerven_2011.pdf

 

Dle tabulky Poměry lesnatosti Čech, kterou sestavil Karel Ponec, lesovný, pro časopis Háj roku 1873 náleželo ke statku Věž Eduarda Křivánka 124ha lesů a ke statku Vidovice Rudolfa Kainze 120ha.[10]

 

Klika, Ferdinand: Adressář cihelen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku = Adressbuch der Ziegelein in Böhmen, Mähren und Schlesien, 1897. Kainz Rud., Vidovice,

http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:a9be4400-9b70-11e6-baa5-005056827e51?page=uuid:349d46d0-9c2e-11e6-89b1-5ef3fc9ae867&fulltext=vidovice%20kainz

 

Iphigenia Levi postupuje Johannu Philippu Brzoradovi čtyři pohledávky na domě po Niklasi Mixovi na Novém Městě pražském číslo popisné 863 (staré) 915 (nové) v celkové výši 584 zl. 53 kr. (vloženo do knih 14. XI. 1812). Sbírka papírových listin AHMP - IV. oddělení; Značka sbírky: Sbírka B4; Datace: 1812, říjen, 28.; Signatura: AMP PPL IV - 22355a

 

 

Regest: Pfilip Brzorad postupuje svému synu Johannu Brzoradovi dům na Starém Městě pražském číslo popisné 128 (staré) 627 (nové). Sbírka papírových listin - IV. Oddělení AHMP; Značka sbírky: Sbírka B4; Datace: 1811, duben, 24.; Signatura: AMP PPL IV - 24133f; Místo: Praha

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=EA172419446B11E7A9DF406186941372

 

 

Královský rychtář, purkmistr a rada města Chrudimě vydávají zachovací list Janu Brzorádovi, synu Jana Brzoráda a jeho manželky Kateřiny Koprnáčkové (requis. 3. II. 1719). Uloženo v Archiv Hlavního Města Prahy. Popis: Čes., pap., 447 x 295 mm. Městská pečeť přitištěná pod oplatkou, 47,4 mm; Datace: 1697, září, 10. Sbírka papírových listin - IV. Oddělení; Značka sbírky: Sbírka B4; Signatura: AMP PPL IV – 21729; Místo: Chrudim

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=DFB358D4B5C911E4BB88406186941372

 

 

Das Allodialgut Widowitz ist durch Kauf von Herrn Rudolph Kainz um 125.000 fl. in den Besitz des Großgrundbesitzer Herrn Johann Milner und besten Gattin Marie übergegangen. [ Prager Tagblatt – 1895 01 01 - Nr. 1. - Seite 6 ]

 

 

Anna (rozená Kaizlová) *1871, vyrůstala ještě  na zámku oo Josef Zýka, městský adjunkt, Praha Vinohrady" (křestní list jejího syna Miloslava, email Mgr. Tomáše Zíky 2019).

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2019

 

Příchozí do Prahy 22. 7. 1884: Hotel „U modré hvězdy" Baron Rudolf Voith- Sterbez, majitel panství z Vosečan. Baronka Emma(sic!) Voith-Sterbezová, majitelka panství z Vosečan. Sl. Janáková, společnice z Vosečan.[11]

 

 

Z Vlašimi. Spolek paní a dívek »Karolina Světlá« obdržel od šlechetných příznivců tyto další příspěvky na zařízení školy mateřské: … pí. Hermína Voithová ze Sterbez v Kolíně 5 K,… [12]

 

 

V Rentzově sbírce Archivu Hlavního Města Prahy nalezneme i tisk varianty erbu z roku 1797 pro Václava von Herites, dostupný náhled online na

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=1271AF40FC8511DF822500166F1163D4&scan=1#scan1

 

 

Veduta zámku Osečany z roku 1846 je uložena v Národním Archivu. Náhled je dostupný na

 http://www.veduty.cz/veduty/permalink?xid=50f992c10136e5afe205b2b977afd0f5&scan=1#scan1 .

 

 

K převzetí korunovačních klenotů existuje listina z 19. 9. 1791 uložená ve sbírce papírových listin Archivu Hlavního Města Prahy. Její náhled i s detailem pečeti dómského děkana Metropolitního kostela „Wenzel v. Herites“, za dómskou kapitulu je dostupný na http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=854E1ADDB66311DF820F00166F1163D4&scan=7#scan7

 

 

Ústní testament Theresie Průcha pořízený Wenzlem svobodným pánem von Herites a Johannem Steinerem z 29. 1. 1807 (public. 6. V. 1807) najdeme ve sbírce papírových listin Archivu Hlavního Města Prahy. Theresie Průcha, měšťanka pražská, byla kmotrou většiny dětí Johanna barona von Herites v letech 1796 – 1805. Roku 1796 je v matrice uvedena jakou hospodyně na proboštství. František Průcha, zkoušený soudní aktuár v Dejvicích (r. 1803, 1806), byl zde přijat za justiciára (r. 1812, 1813).[13] Theresia Průcha z proboštství zemřela 17. 1. 1807. (matrika zemřelých Hradčany). Náhled pečeti Václava von Herites z testamentu je k dispozici na  http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=6822A0DA24CE11E1BBCE406186941372&scan=1#scan1 .

 

 

Dne 28 února 1869 otevřeno divadlo (Dusíkovo divadlo v Čáslavi - pozn. JS) slavnostním spůsobem Jeřábkovou veselohrou Cesty veřejného mínění. Přede hrou proslov p. Leopoldem Želinou (1827-1882, čáslavský kulturní činovník, ředitel divadla, roku 1868 odsouzený na 14 dní žaláře za pořádání zakázaného tábora lidu ku vzpomínce na Jana Husa - pozn. JS) spracovaný přednesla sl. Berta Voitova baroneska ze Sterbce. Proslov ten zněl:

 

Hle již ledová se pouta rozehřála, 

na tvém vroucím srdci vlasti milená,

již se Vesna libě na pousmála,

živou rozkoš v ňadrech nesouc blažená.

Hle již perly křišťálové se tu třpytí

po tvém rouše - první dar to přírody -

a v horoucím mocném jara žilobití

nové kynou netušené lahody.

Na východě nebe s uzarděnou tváří

blízké věštíc ráno temný plaší sen,

a ze mlhy chladné jasným okem září

první zóry svit - Již brzy bude den! - 

Plesej vlasti neb i pouto ledovaté,

ježto syny dcery tvoje tížilo,

puká láskou k tobě rozehřáté.

Svorně k dílu vše se sblížilo.

Plesej otcův našich pomníku ty síly,

plesej rodné město naše Čáslavi,

ruku v ruce k jednomu vše spěje cíli,

by i tobě vzešla doba oslavy.

Oslavy té doba dávno vytoužena

v hrdém Albionu chudým poutníkem,

oslavy té doba nyní připravena

věhlasným tvým synem - Janem Dusíkem. 

 

 

Květy: týdenník belletristický a lehce poučný s přílohou Česká Včela, Svazek 6, V. ročník (1870), č. 12, str. 94

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

2019

 

Popis: C:\Users\Jan\Documents\Docasne\docasne nepokusny_soubory\image002.jpg

 

Hraněná sklenka se švabachovým monogramem MK, shodným s monogramem na stříbrném příboru z pozůstalosti Jaromíra Brzoráda. Osmiúhelníková podstava i horní okraj o vnitřním průměru (měřen do středů stran) 5 cm, výšce 11 cm a hloubce poháru 5 cm. Foto JS

 

 

Dle tabulky Poměry lesnatosti Čech, kterou sestavil Karel Ponec, lesovný, pro časopis Háj roku 1873 náleželo ke statku Věž Eduarda Křivánka 124ha lesů a ke statku Vidovice Rudolfa Kainze 120ha.[14]

 

 

Interpelací, kterou činí posl Lambl na Jeho Exc p místopresidenta ck místodržitelství svobodného pána z Kellerspergu. V sněmovní sessí 1861 podal ctihodný úd pro velkostatkáře p E Křivánek návrh k osvobození chovanců škol hospodářských od služby vojenské.

             Jelikož krátké trvání oné sessí nedovolilo opatřiti návrhu tomuto žádoucí výsledek cestou ústavní, v uvážení pak, že může účelům zeměvzdělání jen na nejvýš prospěšno býti, když výteční schovanci předmětových škol hospodářských zůstanou zachováni svému povolání, v uvážení, že zákonem o doplňování vojska od r 1858 dostává se vydatného ohledu výborným posluchačům university politechniky akademie orientální vyšších gymnásií a akademie hornické; konečně ohledem na to, že doplňování vojska pro r 1863již v brzce nastává: zdali nakloněna jest vláda Jeho Velič., až do definitivního rozřešení této záležitosti vztáhnouti výhody vytknuté v 20 zákona o doplňování vojska pro študující též na výtečné chovance škol hospodářských a naříditi je již pro doplňování vojska nejblíže příští? Prag 27. 1. 1863 (Stenografische Berichte des Böhmischen Landtages, pp. 183-4)

 

 

Seznam oněch čestných cen, jež mezinárodní Jury světové výstavy r 1873 ve Vídni hospodářsko lesnické souborné výstavě království českého a sice jí samé a jejím účastníkům přisoudil. Výtah z úředního seznamu cen  Diplomy uznání obdrželi 1 Althan hrabě str 28 2 Althana hraběte Karla lesnictví str 28 3 Statek Věž E ze Křivánků str 38 4 Haber svobodný pán z Lindsberku Ludvík str 46 5 Horáček Karel Troja str 47 6 Jahn Richard Praha str 48 7 Lang Jan Praha str 50 8 Moll V lesnictví str 54 9 Ratzka Vít lesník str 59 10 Schaumburg Lippe V Princ str 61 11 Schöller Al rytíř str 62 12 Schwarz Benj a synové Úštěk str 62 13 Schwarz EL Uštěk str 62 14 Město Kašperské hory str 64 15 Sternberg Jaroslav hrabě str 64 16 Srnka lesnictví str 64 17 Z Ungerů C str 66 18 Spolek českých včelařů Písek str 66 19 Spolek českých včelařů Praha str 66 20 Zeithammer Leopold str 70 21 Mlýn v Dymokurách hraběnka Černínová str 141 22 Harracha Jana hraběte statek Zelč str 128 23 Klepsch V a S Ústí str 132.  Ve Vídni dne 22 srpna 1873 Prof Dr JB Lambl referent souborné výstavy  Pomologicke Listy. Mesicnik. (Pomologische Blätter. Monatshefte) Odpovědný redaktor Karel Horáček ml učitel zahradnictví a vinařství na pomologickém ústavě ck vlastensko hospodářské společnosti v Troji. Předplatné přijímá redakce v Troji u Prahy

 

Bohemia v nekrologu píše, že „se Eduard Edler von Krziwanek pro svou šlechetnost těšil všeobecné úctě, že byl spolehlivý rádce a dobrodinec potřebných a pro všeobecný blahobyt byl neustále činný. V oblasti zemědělství byl jedním z nejvýznamnějších autorit a jeho bystrému obohacujícímu příkladu při řízení svého majetku vděčí celé jeho okolí, stejně jako zemědělství obecně, za velký pokrok. K docenění hodnoty tohoto zemřelého jako zemědělce je třeba poznamenat, že v roce 1840 na svém statku zavedl dva lihovary, parní pivovar, dvě stoupy pro drcení kostní moučky a rozsáhlé drenáže, zavlažování louky, hnojení mrvou a kompostem, a přísné střídání plodin bez úhorů.[15]

 

Německá společnost v Praze. Jest dobře věděti, z jakých živlů sestává tak zvaná “německá společnost” v Praze. Kdyby odloučili se od ní židé, scvrkla by se na polovinu a kdyby nesesilovali ji odrodilci nezbylo by zní bez mála nic. Německé listy uveřejňují nyní také seznam pánův, jež účinkovati budou v “matinee”, která pořádána bude ve prospěch druhého německého divadla v Praze a mezi Germany, jež s uznání hodnou ochotou přičiňují se o zřízení poněkud již pověstně “německé bašty na odvěké německé půdě,” — ta “německá půda” jsou Vinohrady — nalézá se pan Bruno Gečmen, pan Vincenc Gečmen, dále jakýsi pan Patzaurek, potom pp. E. Prziborski a L. Prziborski, jichž otec pochází z Humpolce a jich matka rozená Krzivankova z Věže u N. Brodu. Šestým v tomto arciněmeckém kroužku jest jakýsi pan Rzezacz! Takovými živly musí německá společnost v Praze osvěžovati se, aby něco vydala.

Pokrok západu, týdenník politický, poučný a zábavný, vyd.Omaha: [Edward Rosewater], 1871-1920 Datum vydání 13. 04. 1887, Číslo 51, strana 3

 

 

V pátek 20 května zemřel po dlouhé nemoci přednosta místního krajského finančního ředitelství pan vrchní finanční rada v. v. Emanuel Prziborski. V zemřelém odešel z tohoto světa vzácně dobrý člověk, vynikající charakter, který tak snadno získával četné přátele hned od počátku své práce v Budějovicích. Jeho přísně právní a objektivní způsob myšlení mu zajistil nejen respekt nadřízených a oddanost podřízených, ale i uznání v kruzích průmyslových a obchodních, které s zvěčnělým přišly do styku. Všechny tyto osobní vlastnosti byly rozhodující, když byl po odchodu svého předchůdce Oberfinanzrat Prziborski povolán k řízení krajského finančního ředitelství navzdory své německé národnosti. Zemřelý se v německé společnosti těšil velké vážnosti a pracoval několik let jako místopředseda Německého divadelního spolku (Deutschen Theatervereines), patřil též do klubu "Schlaraffia"[16], který v něm ztratil všeobecně váženého člena. Účast na pohřbu v sobotu odpoledne z pohřební kaple obecního hřbitova o veliké úctě a oblibě zemřelého velmi pěkným davem truchlících, mezi kterými byli přítomni úředníci finančního ředitelství, téměř kompletní klub "Schlaraffia", představitelé Německého Divadelního Spolku a dalších německých spolků, jakož i veliký počet osobních přátel a dam. Kéž se tomuto odvážnému Němci dostane věčného míru. Věnce byly položeny sourozenci, státními zaměstnanci krajského finančního ředitelství, Divadelním spolkem a rodinami: Gustav Fürth, Dr. Erwin Klauber, Hans Knapp, Dr. Krasa, přátelé štamgasti (Stammtischfreunde), Paní Anna Hardtmuth, Paní Anna Knapp, Paní Ludmilla Sattler, Baronin Hermine Voith.

Budweiser Zeitung. České Budějovice: Gothmann, 25. 05. 1921, 60(42). s. 5. Dostupné také z:

http://www.digitalniknihovna.cz/cdk/uuid/uuid:3e372ec6-2a55-11e7-9b19-001b63bd97ba

Freitag den 20. Mai ist die Schwarzenberg'sche Verwaltersgattin Frau Juliane Fürst im 59. Lebensjahre gestorben. — Am selben Tage verschied hierorts nach längerer Krankheit im 63. Lebensjahre der ehemalige Vorstand der hiesigen Finanzbezirksdirektion Herr Oberfinanzrat d. R. Emanuel Prziborski. Mit dem Verstorbenen schied ein selten guter Mensch von dieser Erde, ein vortrefflicher Charakter, dem es nicht schwer gefallen war, sich gleich vom Anbeginn seines Wirkens in Budweis zahlreiche Freunde zu erwerben. Seine streng rechtliche und objektive Denkungsart sicherten ihm nicht nur die Achtung seiner Vorgesetzten und die Anhänglichkeit seiner Untergebenen, sondern auch die Wertschätzung weiter Kreise der Industrie- und Handelswelt, die in amtlicher Beziehung mit dem nunmehr Verewigten in Fühlung traten. Alle diese persönlichen Vorzüge waren seinerzeit dafür maßgebend, daß nach dem Uebertritt seines Vorgängers im Amte in den Ruhestand Oberfinanzrat Prziborski trotz seiner deutschen Nationalität zur Leitung der Finanzbezirksdirektion berufen' wurde. Der Dahingeschiedene nahm in der deutschen Gesellschaft eine überaus geachtete Stellung ein und wirkte auch durch mehrere Jahre als Obmannstellvertreter des Deutschen Theatervereines, wie er auch dem Verein „Schlaraffia" angehörte, der in ihm ein allseits verehrtes Mitglied verloren hat.  Die am Sonntag nachmittags von der Leichenhalle des Gemeindefriedhofes stattgefundene Beerdigung gab Zeugnis von der großen Achtung und allgemeiner Wertschätzung des Verblichenen, indem sich eine sehr ansehnliche Schar von Trauergästen eingefunden hatte, unter diesen der jetzige Vorstand und die rangältesten Beamten der Finanzbezirksdirektion, der Verein „Schlaraffia" fast vollzählig, Vertreter des Deutschen Theatervereines und anderer deutscher Vereine, sowie eine große Zahl von persönlichen Freunden und Damen. Möge dem braven deutschen Manne der ewige Frieden beschieden sein! Kränze wurden niedergelegt von den Geschwistern, der Beamtenschaft der Finanzbezirksdirektion, dem Theaterverein, ferner den Familien: Gustav Fürth, Dr. Erwin Klauber, Hans Knapp, Dr. Kra-sa, Stammtischfreunde, Frau Anna Hardt-muth, Frau Anna Knapp, Frau Ludmilla Sattler, Baronin Hermine Voith.

 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

2019

 

 

V roce 1840 bylo na Lochkově vysazeno 360 ovocných a lesních stromů: „Jm Jahre 1840 wurde auf den Gebieten der nachbenannten Herrschaften und Städte folgende Anzahl Obst und Waldbäume auf öden Plänen. Hutweiden und Feldrainen gepflanzt und zwar: … Lochkow 360.“ (Ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen, 1842, Heft 24, Seite 192)

 

 

Lojovitz – Kaurzimer Kreis (K. K. priv. Prager Zeitung 28. 11. 1816

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pag&datum=18161128&zoom=33&query=%22lochkow%22&ref=anno-search) = Lojovice :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Schloss_Logowitz_im_Kau%C5%99zimer_Kreise_1804.jpg

 

 

Na podporu pražských chudých „Privat Verein zur Unterstützung der Prager Hausarmen“ z Lochkova dostal roku 1821 (dle zprávy v Prager Zeitung ze 17. 7. 1821): 1 „Strich“ (korec = 93 litrů[17]) pšenice, 1 korec žita, 1 korec ječmene, ½ korece čočky a ½ korce hrachu…. „1 Strich[18] Weitzen, 1 Strich Korn, 1 Strich Gerste, ½ Strich Linsen, ½ Strich Erbsen;…“ (Wiener Zeitung 24. Juli 1821, Seite 670) http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=18210724&zoom=43&query=%22lochkow%22&ref=anno-search

13. 7. 1825 se v kanceláři lochkovského panství podle oznámení odehrál výběr nového nájemce místního pivovaru a to nejvyšší nabídce. (K. K. priv. Prager Zeitung, 5. Juni 1825, Amtsblatt Nr. 86) . Také roku 1828 se podle oznámení odehrál výběr nového nájemce místního pivovaru na 3, či 6 let.( K. K. priv. Prager Zeitung, 18. September 1828).

Roku 1829 byla na Lochkově budována sýpka pro kontribuční obilí „Kontribuzionsgetreid-Schüttbodens“ a to formou pachtu.[19]

Roku 1853 se přihodila nehoda 12ti leté dceři lochkovského revírního, jemuž neúmyslně spustila po příchodu domů puška tak, že dceru přinesli s přestřelenýma nohama. (Fremden-Blatt, 25. Dezember 1853, )Eben dahin ward kürzlich die zwölfjährige Tochter eines RevierförsterS auS Lochkow, mit Schußwunden in beiden Füßen, gebracht. Ihr Vater war mit einem geladenen Gewehre nach Hause gekommen, das Gewehr ohne seinen Willen losgegangen und der Schuß zufällig dem armen Kinde in die Füße gefahren.

Vilma Brzorád rozená Nedeczky zemřela roku 1881 po 29 letech šťastného manželství. Halálozás. Brzorád Rezső mogyorósi földbirtokost súlyos csapás érte. Feledhetetlen emlékezetű neje, Nedeczei Nedeczky Vilma szombaton reggel 29 évi boldog házasság után elhunyt. A boldogaltat hétfőn reggel temették nagy részvéttel. Négy gyermeke s férje siratják benne a pótolhatatlan anyát, s az áldott szivű asz- szonyt, kinek emlékezetét mindvégig híven megőrzi a szeretet angyala. Leljen a sújtott család vigasztalást Esztergom megye és város minden művelt családja őszinte részvétében.

Esztergom és Vidéke, 1881 14.4. / 30. dostupné z https://library.hungaricana.hu/

Roku 1839 byl v Szarkás (důlní oblast blízko dnešního města Dorog v okresu Ostřihom - Esztergom) proveden průzkum a těžbu zde začal Gáspár  Weisenberger se společností Ferenc. K roku 1859 existuje dokument o vlastnictví dolu pro Rudolfa Brzoráda. V roce 1853 je zmíněn důl Barbara (30 metrů hloubky), 1854 důl Anna (27m), 1859 důl Ferdinand (47m),  v 70. letech vznikl důl Vilma (72m.)

Schmidt Sándor: Az esztergomi szénmedence bányászatának ismertetése (1932)I. rész. Általános ismertetés str 100 dostupné z https://library.hungaricana.hu/ pro roky 1840-1886 jsou zde uvedeny i objemy těžby.

V článku z 30. 9. 1884 vystoupil Reszö Brzorád na obranu nejvyššího generála maďarské revoluční armády Arthura Görgei, který byl pro složení zbraní v té době považován Maďary za zrádce. Ve svém článku Brzorád zdůrazňuje, že kapitulace nebyla nápadem jednotlivce, ale jednohlasným rozhodnutím válečné rady. Toto ví prý jistě, neboť strýc jeho manželky - Ignác Törok von Nemescsó (1795-1849), [20], jeden ze „13 Aradských mučedníků“ (generálů popravených roku 1849) -  to v zajetí řekl své sestře. Skutečnou zradou by bylo, kdyby Görgei pokračoval s 30.000 proti 200000.[21]

Starý zámek.

Bývalý zámek Mogyorósbánya se nacházel na kopci, kde dnes sídlí Obecní dům a pošta. Z budovy dnes nic nezbylo, jen paměť. Jak ale vypadala bývalá ozdoba Mogyorosbánya?

Hrad byl postaven v romantickém stylu. Mezi samostatně stojícími křídlovými konci jednopatrové budovy ve tvaru písmene U se nacházel kovaný železný plot s hlavním vchodem. Na opačném konci budovy byl zadní vchod, půlkruhová vrata pro vůz, která spojovala vnitřní nádvoří s venkovním dvorem.

            Všechny fasády panského sídla měly stejné tvarování: okna byla umístěna v hluboce zapuštěných nikách, jejichž horní uzávěr byl v přízemí polokruhový, v prvním patře členěný, se samostatným štítem nad každou osou okna. Pod okny a nad okny byly umístěny romantické dekory a kameny vytvářely sochy lidských hlav. Okna byla silně zapuštěna do zdi.

Obě fasády měly vnější fasádu 12 os (12 párů oken). V přízemní straně průčelí směrem do údolí byla tříosá dřevěná trojúhelníková vyřezávaná veranda. Na volných koncích délek dlouhých křídel vrat průjezdu měly obě strany kovaný železný plot, dvě slepá okna, která měla půlkruhový rám - kruhová osvětlovací okna…. Cihlovou budovu se v Maďarsku vzácnými architektonickými prvky vystavěl v roce 1862 šlechtic z Horního Uherska, Rezső Brzorar (Rudolf) (bratři Brzorarové měli v této oblasti dobré obchody, na počátku 20. století bylo kvalitní uhlí získáváno z vrchu Szarkás, důl a nedaleký dopravník na uhlí v Dunaji byly v držení.)

            Brzorar Rezső syn Brzorar, později známý jako slavný sochař Gyula Bererédi, se narodil v roce 1858 v Mogyorósbányi. Například, on dělal Washington sochu v Budapešti, ale jeho jsou také práce na hlavní fasádě Keleti vlakového nádraží a v parlamentu. V letech před druhou světovou válkou se stal majitelem textilní průmyslník Dr. Leo Buday-Goldberger, který pracoval také jako ředitel Národní asociace průmyslníků. Posledním majitelem hradu - po roce 1945 - byl místní notář Dániel Fülöp. Budova byla vyvlastněna v roce 1948, kdy bylo zřízeno místní družstvo. Hrad byl využíván pro chov zvířat a jako továrna, v důsledku čehož se stav budovy, která byla později užívána jako statek, postupně zhoršoval a tak začala být v roce 1979 demontována a poté v 80. letech zcela zničena.

Vzpomínka na hrad Mogyorósbanya je pouze ve vyprávění starých, na některých fotografií a na krásném modelu. Tvůrce makety, Daniel Fülöp, vítá zájemce.

Egy Hajdanvolt kastély:  clanek o makete v Élet AMIRÖL SZÓ VAN,  2012 március sostupné na https://tat.hu/wp-content/uploads/Elet/elet_2012-03.pdf (2019)

Kapitola o Anně Erbenové rozené Brzorádové  byla výrazně rozšířena o informace z dopisů její blízké přítelkyně Kateřiny Fügnerové rozené Turecké, uložených v Národním Muzeu. Do jiných kapitol pak z Kateřininých dopisů bylo doplněno:

Od Tvého pana bratra Karla dozvěděla jsem se, že Tvůj bratr Rudolf se již v květnu žení. (1852) [22]

Toliko Tvůj bratr Karel přijde občas v obchodních záležitostech, tu ho vidím také vždycky. (1863) [23]

Zmínky jsou z popisu svatby v Lažanech u Šariše v Horních Uhrách:

„Nastalo takrečené amabilis confusio, každý hovoril súčasne; mladí ľudia pritiahli si stoličky ku slečnám a tam jednu skupinu tvoriac, dvorili; hlavne jednu z Nedeckých dievčat, Vilmu, obzvučovali ako osy kvet, lebo ona bola majstrom v konverzácii, len tak sa sypaly z nej iskrice. A jak voľne, nenútene diškurovala; ľahká juker-žena bude z nej, jestli sa dostane pod čepiec.“

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1925/Mikszath_Gavalieri/1#d56e1474#ixzz5tMVOFzzk

Hrdí páni so skvelými menami, Kevickovci, Pruskajovci, Nedeckovci, Nickovci, ktorí všetcia na zvláštnych povozoch išli včera a tak sa vracali dnes.“

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1925/Mikszath_Gavalieri/1#d56e1474#ixzz5tMVwo2MK

Bogozy musel hneď tam produkovať psí brech, zprvu sa zdráhal, ale akonáhle mu povedali, že ja si žiadam počuť, nedal sa prosiť, zaraz začal brechať a tak prirodzene, že mopslík pani Nedeckej, čo ho všade sebou nosila, mu čulým štekotom odvetil.

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1925/Mikszath_Gavalieri/1#d56e1474#ixzz5tMWdKSba

Do stavovské inženýrské školy v Praze „VE STUD. ROCE 1860-61 NOVĚ PŘISTOUPILI POSLUCHAČI:  Brzorád Vojtěch, Lochkov; Brzorád Karel, Dobříš …“

VELFLÍK, Albert Vojtěch. Dějiny technického učení v Praze s dějinným přehledem nejstarších inženýrských škol, jakož i akademií a ústavů v Rakousku, na nichž bylo vědám inženýrským nejdříve vyučováno: Pamětní spis na oslavu založení stavovské inženýrské školy v Praze před 200 lety a stoletého trvání polytechnického ústavu Pražského. Praha: Česká matice technická, 1925. s. XXV. Dostupné také z:

 http://www.digitalniknihovna.cz/cdk/uuid/uuid:AAC4FAA0-12DA-11DE-9455-0030487BE43A

Der Herr über Leben und Tod hat Frau Professor Marianne Dinkhauser geb. Brzorad, Hofsratwitve in 82 Lebensjahr nach kurzer Krankheit und Empfang der heiligen Sterbesakrament zu sich in den ewigen Frieden himgeholt. Innsbruck, 13 Oktober 1967, Christa, Neffen, Nichten und Schwägerinnen (Zaslal Dr. Rudolf Goppolt v. Nordeneggg (*1942) roku 2019) + oo Dr. Josef  Dinkhauser[24], Stud.-Rat.[25] /Hofrat[26].

6. 7. 1848 zemřela Antonie Turecká ve 35 letech dle matriky na „na organickou srdeční vadu“. … Z pozůstalosti manželky koupil Josef Turecký usedlost čp. 17 od úřed. kuratora svých dětí Viléma Brzoráda, a dětem byly knihovně pojištěny podíly.  (Sojka Václav, Sojka Jaroslav: Zbuzany v posledních tři sta létech, 1949, strana 874;  uloženo na OU Zbuzany)

R. 1803  J.U.Dr. BRZORÁD Jan - Eleonora  Též archiv., f.104 p.v.: Podle zápisu z 16/7 1803 Anton svob. p. Schirnding (major král. vojska ) prodal dvůr (dodnes č. 2 ve Zbuzanech – pozn. JS) JUDru Johannu Brzorádovi, zem. advokátu v králo. čes. a manž. Eleonoře za 27.000 fr., klíčné 100 fr.  zařízení 400 fr, celkem za 27500,- Fr. Při uzavření kontraktu kupující složili hotovost 4.000,- Fr, o sv. havlu běžícího roku složí dalších 6.000,-FR a roku 1804 bude doplaceno 8.000,-. (Převzaté pohledávky:  celkem za Frant.Schleiferbecka, Jana Kováře, Josefa Lachmajera, Wilim Chapuis (1.000,- 4.000,-  2.000,- 2.500,-)

(Sojka Václav, Sojka Jaroslav: Zbuzany v posledních tři sta létech, 1949, strana 536;  uloženo na OU Zbuzany)

R. 1805 Teresie Freiin von LANGENDORF Též archiv., f.151: Podle kontraktu z 4/6 1805 od manž. JUDra Jana Brzoráda a Eleonory statek č. 2 ve Zb. koupila Teresie Freiin von Langendorf, roze. hraběnka z Dejmu za 34,000 Fr a klíčné 500,-. Převzala pohledávky:  Fr Schleiferbecka Jana Kováře, Josefa Lachmajera, Wilhelma Chapuis, Anton Freiherr v.Schirnding  (1.000 Pr 3.000 " 2.000 " 1.500 " 4.200)  při uzavření kontraktu kupující složila hotově 1.000 v kompemzaci - dle zvlátního kontraktu koupě pivovaru na Novém m. pražs. pod f.563 17.000 " a o sv. Jiří r.1805 bude doplacen zbytek  4.800,-.

(Sojka Václav, Sojka Jaroslav: Zbuzany v posledních tři sta létech, 1949, strana 537;  uloženo na OU Zbuzany)

Možná nesouvisejícím faktem je, že Terezie svobodná paní z Langendorfu rozená hraběnka Deymová (1750-1825) byla vdovou po Krziwankovic sousedu a křestním kmotru dětí (Leopold *1790 a Jan *1795), kterým byl Josef Maria sv. p. Langer z Langerdorfu (1724-1798) z Bělé. (Vavřínek: Almanach šlechtických rodů 2019.)

25. září 1849 přivítal magistrát a národní garda (v Rakovníku) strahovského opata ThDr. a PhDr. Jeronyma Zeidlera (s ním přijel i P. Lohelius Žďárský jako nový ředitel reálky, zapisovatelem byl justiciář strahovských premonstrátorů Vilém Brzorád. (PhDr. JAN GEBHART, CSc., PhDr. JAN KUKLÍK, CSc., PhDr. MILOSLAV RANSDORF, CSc. : První česká reálka v proměnách času Dějiny a současnost rakovnické reálky-gymnázia (1833-1983) in Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku, MNV Rakovník, 1983

Díky upozornění restaurátorky textilu Národního Muzea Veroniky Šulcové víme, že muzejní sbírka historického textilu obsahuje oděvy původně patřící Ludmile Brzorádové, rozené Všetečkové (svatební zástěra a šátek), Kateřině Černé roz. Brzorádové (svatební šněrovačka a střevíce) a vyšívaný váček z rodiny Filipa Černého. Oděvy darovala paní Kateřina Fleishmannová roz. Černá někdy v roce 1881. Je údajně v plánu některé z těchto předmětů vystavit v rámci stálých expozic v Historické budově Národního Muzea. Oděvy byly řádně katalogizovány, poprvé v rámci Českého průmyslového muzea vedeného manžely Náprstkovými, kam se oděvy dostaly jako první. Posléze bylo rozhodnuto o přeorientování muzea na mimo evropskou problematiku a velká část sbírek přešla do Historického muzea Národního muzea. Zde oděvy získaly nynější označení - inventární číslo: svatební šněrovačka H2-146604; svatební zástěra H2-146156; střevíce H2-146122ab; taštička H2-146150.

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005

2019

Dle inzerátu v tisku bylo na Stránově v červnu 1818 k mání letní i zimní ovoce z panských zahrad, ponejvíce nejjemnější odrůdy hrušek a jablek.   K. K. priv. Prager Zeitung, 23. Juni 1818

Obst-Lizitazionsanzeige. Vom Wirthshaftsamte der freyherrl. Joh. v. Heriteschen Herrschaft Neu-Stranow Bunzlauer Kreifes, wird hiemit öffentlich bekannt gemacht: Daß am 30. d. M. das sämmtliche, in den herrschaftlichen Ostgärten heurigen Jahrs gerathene Sommer und Winter-Obst, worunter sich größtentheils die edesten Apfel- und Birn-Gattungen befinden, um die 10te Vormittagsstunde in der hierortigen Amtskanzlei mittest öffentlicher Vesteigerung feilgeboten werden wird. Stranow am 10. Juno 1818.

V oznámení o dražbě movitého majetku po zemřelém proboštu Václavu Vojtěchu se zmiňují předměty zlaté, stříbrné, zařízení pokojů, kusy oděvů, prádla, měděné náčiní, porcelán, kamenina, sklo, postele, vína, nějaké řezivo, značná sbírka olejomaleb a mědirytin a další předměty. Dražba se konala v budově proboštství na Hradčanech 14. června roku 1822 a v následujících dnech.

K. K. priv. Prager Zeitung, 12. 5. 1822, strana 9: „Lizitazions - Nachricht. 1763 Erh. 11. May. In Folge Auftrags des hochlöbl. k. k. Landrechts vom 20. April l. I. G. Z.,8014 werden die nach dem verstorbenen Hrn. Domprobsten Wenzel Adalbert Freiherrn von Herites hinterbliebenen, bestehend in einigen Gold- und Silber-Effekten, Zimmereinrichtung, Kleidungsstücken, Wäsche, Kupfergeräthe,  Porzellain, Steingut, Glas, Betten, Weinen, etwas Klasterholz, einer ansehnlichen Sammlung von Oehlgemälden und Kupferstichen dann andern uneingetheilten Sachen am 14. Juny l. I. und den nachfolgenden Tagen auf den Hradchin im 3ten Hofe der k. k. Burg im Domprobsteigebäude öffentlich veräußert werden.

            Wovon für die allenfälligen Kauftuftigen mit dem Beisatze die Verständigung geschieht, daß diese Effekten nur gegen gleichbaare Bezahlung und nicht unter dem gerichtlich erhobenen Schätzungswerthe werden hintangegeben werden. Prag den 10. May 1822.“  http://anno.onb.ac.at

 At česká jednota se rozšiřuje, a vše nevole se odstraňuje, to srdečně vám Krušino! vzkazuje Antonín Svobodný Pan z Heritesů Ve Vídni dne 1-ho září 1811.[27]” zní vpisek ve starobylém šlechtickém památníku (původním majitelem byl v 16. století Jan Jiří ze Švamberka). Adresátem byl některý z rodu Krušinů ze Švamberka, kteří v tu dobu “štambůch” vlastnili.[28]

 

Ve „feuilletonu“ / nekrologu z roku 1917 vzpomíná křečovický farář Alois Dostál[29] na zámeckého kaplana při kapli sv. Anny na Osečanech Cyrilla M. Höschlal[30], který na „faře“ v podlouhlém domku naproti zámku žil 25 let se svou matkou a ovdovělou sestrou z malé pense, zámeckého deputátu a lidské dobročinnosti. Svátky strávil v zámku s matkou, byla ve Vosečanech pohostinnost všeobecně známa. Přišel sem s nemocnými nervy, ale ve Vosečanech se uklidnil. Rád lovil ryby, díval se na potok Mastník, na vodu, jak klidně plynula, to utišovalo jeho nervy. Kdysi na noc si připravil udici a chytila se mu kachna vzácného druhu ze zámeckého drůbežnictví. Ubohý rybář byl velice rozrušen, ale pan baron ho místo domluv utěšoval, že se vlastně žádná škoda nestala. Cyrill Höschl byl velice zbožný, i v noci vstal, aby opravil v kapli věčné světlo, každého zesnulého ve Vosečanech doprovodil do Křečovic na svaté pole. Ač byl ve Vosečanech pouze zámeckým kaplanem, přece osadu řídil jako farář.  V neděli přečetl kázání a konal všechny církevní slavnosti. Při některých příležitostech v zámku v úzkém kruhu přátel představil jak třeba v Klatovech se střílí o Božím Těle, jak hoblík hvízdá, když přijde na suk, jak moucha bzučí na okně a pod. Ale po takové veselosti litoval, že se zapomněl. Než přátelé ze zámku mu všechno vymluvili. Nejvíce se těšil na léto, na návštěvu některého milého člena rodiny. Tu přes hodinu cesty třeba denně chodil do Sedlčan naproti, až se dočkal. Celé okolí prochodil sám, s hostem, nejčastěji s matkou, s mladým panem baronem. Matku nakonec doprovodil i na hřbitov do Křečovic, jako doprovázel jiné osadníky, jako doprovodil oba barony, své příznivce. Cyrill M. Höschl, jehož jméno je dnes známé díky příbuznému profesorovi psychiatrie, je pochován na klatovském hřbitově u sv. Jakuba.

FEUILLETON. Na klidné kaplance. Podává A. D. V duchu zalétám právě nyní, maje před sebou tři úmrtní parte, do větší obce Vosečan na farnosti Křečovícké blíže okresního města Sedlčan. A hned v paměti vystupují osoby, které tam žily v zámku, při němž jest kaple sv. Anny, jak bývalo v těch místech v minulosti obyčejem. Zámecký kaplan jako by náležel к vrchnosti.

A páni na Vosečanech, rytíř Emanuel Tiegel z Lindenkronu, známý starý pan baron, a Rudolf Foit ze Sterbez, mladý pan baron, i urozená choť jeho Anna chovali se velice přátelsky к zámeckým svým kaplanům. 

Vedle zámku, poblíže kaple, stojí podlouhlá budova: „fara“, byt správcův a zahradníkův pod košatými topoly a lípami, pod nimiž se o pouti kázalo a slavnosti církevní se vykonávaly. 

V útulné kaplance jistě na pět a dvacet roků bydlel i P. Cyrill M. Höschl, jenž právě nyní v Klatovech ve dnech dušičkových dokonal a 6 t. m. к věčnému odpočinku byl v 55 letech stáří uložen. Jak rád jsem zavítal jako farář v Křečovicích do této kaplanky, jaké milé teplo mne zde vždy ovanulo!

Kaplanovi hospodařila stařičká matka jeho a později se к ní přidružila sestra Cyrillova, Emilie Zimová, vdova po městském policejním komisaři z Klatov, odkud všichni pocházeli. Otec Cyrillův byl akademickým malířem a mnohá malba v Klatovech a okolních zámcích se od něho nachází podnes. 

Tyto tři osoby, matka se synem a dcerou utěšený vedly život na kaplance o malé kuchyňce a dvou útulných pokojích, z nichž byla vyhlídka přes zámecký park k dědině a Sedlčanům. Lepší vyhlídka, než hmotné za opatření, ale i to při šetrnesti a doved nosti paní Hôschlové ucházelo. Líbila se vyhlídka ta mnohým a mohlo se o ní říci, co bylo kdvsi proneseno hodnostářem cír kevním o vyhlídce z kaplanky Beneše Třebízského na Klecanech. Když ji Beneš nabízel výměnou za obročí, hodnostář hned odešel od okna.

Cyrill Höschl měl malou pensi, ze zámku deputát a lidskou dobročinnost. Svátky strávil v zámku s matkou, byla ve Vosečanech pohostinnost všeobecně známa. Cyrill přišel sem churav, příliš nervosní, rozrušený, nemohl zastávat jinou funkci v kanceláři farní, ve škole, ale ve Vosečanech se uklidnil. Matka naň velice působila, pečlivě ho ošetřovala. Stále byli spolu i v kapli, na procházkách, matka dovedla mu vyhovovati. Nikdo mu tak nerozuměl, tak ho nechápal. Rád lovil ryby, díval se na potok Mastník, na vodu, jak klidně plynula, to utišovalo jeho nervy. Kdysi na noc si připravil udici a chytila se mu kachna vzácného druhu ze zámeckého drůbežnictví. Ubohý rybář byl velice rozrušen, ale pan baron ho místo domluv utěšoval, že se vlastně žádná škoda nestala. Zde na kaplance se horlivě kneippovalo, což také působilo blahodárně na Cyrilla. 

Ač byl ve Vosečanech pouze zámeckým kaplanem, přece osadu řídil jako farář. V neděli přečetl kázání a konal všechny církevní slavnosti. Též do Křečovic docházel na výpomoc. Jenom nechtěl úřadovat, listin se bál.

Doma psal anály, co se za den přihodilo v jeho kaplance, velice se těšil na dopisy svého synovce, Bohumila Zuny, nynějšího riditele městského úřadu v Klatovech, jenž ho obeznamoval s událostmi v jeho rodišti a psával žertovně. Týž jako akademik prodělal u strýce ve Vosečanech dlouhou nemoc a nyní Cyrill u synovce nalezl poslední odpočinek. Tak si odplatili. 

Höschl žil myšlenkami v Klatovech, Klatovská Panna Maria visela na stěně jeho pokojíku. Občas navštěvoval rodiště, ovšem s matkou, jejíž jubileum, tuším sedmdesátí, bylo tam oslaveno. 

Cyrill Höschl byl velice zbožný, i v noci vstal, aby opravil v kapli věčné světlo, každého zesnulého ve Vosečanech doprovodil do Křečovic na svaté pole. Ač žil v nevalných poměrech, přece svým nákladem postavil kříž na cestě do Sedlčan. Ten bude vždy hlásati zbožnost jeho a malba těla Páně svědčila, že Höschlové jsou z malířské rodiny.

Ač nervosní, nikoho nezarmoutil, nepotýral. Kolegové se pamatují ze semináře, jak býval veselý, jak pobavil alumny na př. ve dnech masopustních. Veselost ho neopustila; při některých příležitostech v zámku v úzkém kruhu přátel představil jak třeba v Klatovech se střílí o Božím Těle, jak hoblík hvízdá, když přijde na suk, jak moucha bzučí na okně a pod. Ale po takové veselosti litoval, že se zapomněl. Než přátelé ze zámku mu všechno vymluvili, a měl-li těch „brouků" více nejenom na mozku, ale i na papírku, přišel do Křečovic a zde se mu všechno vysvětlilo, že se vracel uspokojený. 

Večery, zvláště dlouhé zimní večery trávila společnost v útulné kaplance čtením a hrou. Výhry se odváděly na Ústřední Matici nebo jiný účel. 

Nejvíce se těšil na léto, na návštěvu některého milého člena rodiny. Tu přes hodinu cesty třeba denně chodil do Sedlčan naproti, až sc dočkal. Celé okolí prochodil sám, s hostem, nejčastěji s matkou, s mladým panem baronem. 

Mnohdy pronesla stařičká paní Höschlová: „Bojím se o Cyrilla, kdybych měla umříti, jak by to přečkal'.“ 

Obava její nebyla bez příčiny, ona nejlépe znala svého syna, jak na matce lpěl. Vysokého se dočkala věku, mnoho roků pobyla sc synem, až se přece rozloučila se světem. Cyrill ji doprovodil do Křečovic, jako doprovázel jiné osadníky, jako doprovodil oba barony, své příznivce. Jistě opustila ho veselost, v kaplance bylo pojednou teskno. 

Na neštěstí zemřela i sestra jeho koncem září v Klatovech. Cyrill již zůstal v rodišti.

Mohu si představiti jeho žal o Dušičkách, jak vzpomínal v ten den na obě své společnice z milé kaplanky, na 'matku a sestru. Sotva se zazelenal trávník na je jich hrobech. Jak by si přál stanouti u hrobu matčina ve vzdálených Křečovicích, jak vzpomínal, jak sc modlil, jak byl roz rušen, rozčilen! Stará choroba se hlásila a nebyla zde ta, která ho dovedla upokojiti, drahá matka. Rozčilení vzrůstalo, v hlavě to bouřilo, nervy úžasně pracovaly, den po Dušičkách Cyrill M. Höschl vypustil duši a pochován ve svém rodišti, po němž vždy toužil, kam tak rád dojížděl, odkud na dopisy netrpělivě čekal. — Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme...

Čech: politický týdenník katolický. Praha: Antonín Schmitt, 13.11.1917, 42(311). s. 2. Dostupné také z:

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:eb305f20-fad6-11e6-8830-005056827e51

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image002

Zálabský hřbitov v Kolíně, hrob sourozenců Vinzenz Schrůtka k. k. Bezirks Sekretär (1832-1890) se sestrou

Terezie z Hillmayeru, vdova po podplukovníku (1834-1924), foto JS 2019

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image004

Zálabský hřbitov v Kolíně, hrob sourozenců „Vinzenz Schrůtka k. k. Bezirks Sekretär“ (1832-1890) se sestrou

„Terezie z Hillmayeru, vdova po podplukovníku“ (1834-1924), foto JS 2019

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image002

Zálabský hřbitov v Kolíně – hrob Voith von Sterbez. Photo JS 2019

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

2019

*** Požár. V noci na 23. t. m. (květen 1881) propukl požár ve stájích majitele statku pana šlechtice von Krziwanek ve Věži (okr. Nměecký Brod), který se tak rychle šířil, že se obětí plamenů stala zámecká budova spolu s hradní kaplí a kůlnou na nářadí. V stájích zahynulo čtrnáct párů volů. Škody se odhadují na 40 000 zlatých. Majitel byl pojištěn na 18 000 zlatých. Předpokládá se, že oheň byl důsledkem neopatrnosti. (P. A.)[31]

 

*** Brand. In der Nacht zum 23. d. M. brach in den Ochsenstallungen des Gutsbesitzers Herrn Edlen von Krziwanek in Věž (Bezirk Deutschbrod) Feuer aus, welches so rasch und sich griff, daß auch das Schloßgebäude sammt der Schloßcapelle und ein Geräthschaftsschuppen ein Raub der Flammen wurden. In den Stallungen kamen vierzehn Paar Ochsen um. Der Schaden wird auf 40.000 fl. geschätzt. Der Besitzer war mit 18 000 fl. versichert. Man vermuthet, daß in Folge von Unvorsichtigkeit der Brand entstanden sei. (P. A.) [32]

Karlsbade Curliste Nr. 30 z 27. 5. 1863 Herr Eduard Křiwanek, Gutsbesitzer mit Gemalin aus Věž in Böhmen, Goldener Schwan, Kreuzg. 2 Personen

Wien - Angekomenn in den Gasthöffen - Weisses Ross, Leopoldstdt. E Krziwanek Gutsbesitz. 9. Mai 1860 Fremden-Blatt.

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

2019

Pozornému chodci, který zaslal fotografii z vycházky v Jinonicích děkujeme.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image004

Uliční značení v Praze Jinonicích. Foto LH 2018

Ze setkání s vnučkami Vladislava Brzoráda a z materiálů, které poskytly se podařilo sestavit širší pojednání:

7. Jaromír Brzorád / Яромíр Иванович Брзорáдь (1848-1927), se narodil v Dobříči, křtěn Jaromír Josef Ferdinand, kmotrem byl děda Josef Brzorád a otcova sestra Philipine. Jaromír byl sládek nejprve v polské Poznani, kde se roku 1885 (v Splawie) oženil s Helenou Barbarou (*1866), dcerou kuchaře Ignáce Rowinsky (1815-1883) z Kobylepole. Tehdy již byl Jaromír ale sládkem v Rybinsk v Rusku. Po válce byl v Praze u Schnellů[33], v Tomášské 27, kde i bydlel v prvním patře až do smrti[34]. Měli 4 děti: Anna (Anja) (1886 – po 1968), Jaro(slav), Vladislav (Wladi) (1896-1961) a Helene (1892 - po 1967).

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Jan\Documents\Jenda\rodokmen\obrazové ilustrace rodokmenu\Brzorád\Brzorad Jaromir Ivanovic 1848\Jaromír 8_soubory\image002.jpg

Jaromír Brzorád (1848-1927)[35]

 

            Dcera Anna/Аня/Anja Brzorad (1886 Rybinsk, Rusko – po 1968 Weng, Rakousko), byla učitelka v Horním Rakousku, v Salzburgu, konečně ve Weng bei Altheim č. 97. Dočítáme se o ní roku 1915: „Weng, 25. února 1915 (vrácena z ruského uvěznění) Místní učitelka, slečna Anna Brzoradová, jejíž rodiče žijí v Rusku už řadu let ve váženém postavení, cestovala k svým příbuzným na začátku dovolené, jako každý rok, a byla zde překvapena válkou. Teprve nyní, po sedmi měsících, byla propuštěna z válečného zajetí a vrátila se po dvanáctidenní náročné cestě přes Rumunsko k příbuznému zpátky do Salzburgu. Byla umístěna do nemocnice, aby zkontrolovali její zdraví, a doufejme, že se brzy vrátí na své bývalé místo. Abychom mohli vyvrátit fámy, které se zde rozšířily, je výslovně uvedeno, že slečna Brzorádová není žádná Ruska, ale dobrá Rakušanka, stejně jako její rodiče, kteří ač strávili mnoho let v Rusku, nikdy se nevzdali rakouského občanství.“[36] Roku 1920 byla Anna penzionována.[37] Při společných setkáních v Jugoslávii u Heleny, či u Anny v Rakousku nepoužívali sourozenci češtinu, ale ruštinu a němčinu. Anna, která česky ani neuměla, byla ještě v roce 1968 ve svých 82 letech při návštěvě Vladislavovy rodiny jejich vitální průvodkyní po památkách Salzburgu. Dle četných uctivých pozdravení bylo znát, že je zde všeobecně známou a váženou postavou. Při procházkách městem si neváhala přezout lodičky za obyčejné tenisky.[38]

O synu Jaro(slav)ovi nic nevíme. Helene / Елена (1892 - po 1967) ještě studovala osmileté dívčí gymnázium v Rybinsku[39], provdaná Miklič žila v Zagrebu[40], měli dvě děti.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Brzorad Jaromirovi deti Jarcu Anja Helca

Jarču, Helča a Anja Brzorádovi, cca 1893-5,[41]

            Vladislav Josef / Wladi (1896-1961)[42], narozen v Rybinsku, křtěn v katolickém chrámu v Jaroslavli, pracovník elektrického podniku v Praze (1928 zřízenec, průvodčí, 1929, zřízenec 1931, elektromontér 1942, průvodčí 1955); oo 1928 Antonie roz. Vňoučková (1903-1960), syn Vladislav (1931- zemřel jako chlapec) dcera Naděžda Anna Brzorádová (1929-1984), vyučená dámská krejčová oo Miroslav Hloušek, instalatér. Zajímavostí je Heimatschein – Domovský list z roku 1942, podle kterého tehdy Vladislav získal „zrozením po otci“ právo domovské v Lochkově. Z roku 1955 je potvrzení občanství v Československé republice pro průvodčího Vladislava Brzoráda.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Brzorad Jaromir Ivanovic 1848 s manzelkou syny a dcerou

„Rodina Brzorád 1925“ Sedící rodiče Jaromír a Helena Brzorád, stojící muž Vladislav, vedle něj asi Anna.[43]

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\Jan\Documents\Jenda\rodokmen\obrazové ilustrace rodokmenu\Brzorád\Brzorad Jaromir Ivanovic 1848\Jaromír 8_soubory\image007.jpg

Sourozenci Brzorádovi, Jugoslávie 1. - 24. 8. 1956.

Zleva: s brýlemi - syn Heleny; v tmavé košili Vladislav Brzorád (1896-1961); stojící dáma Anna Brzorád (*1886), sedící dáma Helena Miklič (*1892) rozená Brzorád.[44]

                       

·        Wenceslas Czapek, měšťan kutnohorský a novokolínský oo Kateřina Conthoralis, kmotrem Ferdinanda byl Josef Czapek, kutnohorský důlní rychtář?[45]

o   Ferdinand Čapek, skelmistr v Temníku u Větrného Jeníkova, kde upadl do křídy[46], pak v letech 1796-1821 na huti v Tasicích č. 1. Ledečské panství uzavřelo nájemní smlouvu s platností na 25 let s huťmistrem Ferdinandem Čapkem, která následně vybudoval na vlastní náklady sklárnu a začal ji v červenci 1796 provozovat. Dne 1. srpna 1821 se novým nájemcem sklárny stal skelmistr Josef Hofman.[47]   oo Thekla, dcera Václava Kleina, měšťana z Kolína, (16 dětí?).

§  Karl Josef *5. 10. 1796 Tasice

§  Karolina Thekla / Lotii Karolina 29. 11. 1797 Tasice oo Andreas Schnell (1795-1871)

§  Wilhelm *18. 9. 1799 Tasice

§  Karl Josef *9. 4. 1801 Tasice

§  Anna Maria Ferdinanda *8. 5. 1807 Tasice

§  Thekla Frant. Ther. *30. 11. 1808 Tasice

§  Jan Nepomuk Frant Maria *30. 11. 1811 Tasice

§  Emma  1. 1. 1814 Tasice -1875) oo Karl Brzorád (1813-1871)

·        Franz Schnell, sedlák v Číměři u Jindř. Hradce. O rodině Schnellů najdeme zmínku již ve starém urbáři číměřské rychty jindřichohradeckého panství z roku 1613.[48]

o   Marie Anna oo Bindner z Číměře

o   Adalbert

o   Andreas Schnell oo Appolonia roz. Winzer

§  Thadeus oo Elisa Berger

·   Fritz

·   Ernst

§  Barbora oo Wenzl Tschappek (zemřeli bezdětní), pachtýř Nečtiny

§  Fanny svob

§  Wenzl svob

§  Pepi oo Ad. Franek, pražský obchodník z Mělníka

§  Andreas Schnell „neštěstí rodiny“ oo Karolina Tschappek (*28. 11. 1798 – 1881) (nevl. sestra Wenzla Tschaspek)

§  Marie oo (1815) Ernst Rudolf von Wartburg (*1783)

V „Neueste Länder- und Völkerkunde ein Geographisches Lesebuch für Alle Stände“ z roku 1830 se dočítáme, že statek Lochkov leží dvě hodiny[49] jižně od Prahy na hranici berounského okresu, zahrnuje 304 jiter (304 x 0, 575464 = 175 ha) a 145 čtverečních sáhů (1 jitro = 1600 čtverečních sáhů). Jediná vesnice čítá 45 domů a 325 obyvatel živících se na polích a nádeničinou. Úřad správce se nachází na zámku vesnice Lochkov, která je přifařena k statku a vesnici Slivenec. Majitelem je Pan Josef Brzorád. [50] 

Gut Lochkow liegt zwei Stunden südlich von Prag nahe an der Gränze des Berauner Kreises enthält eine Area von 304 Joch 145 Q Kl ist auf das einzige Dorf Lochkow beschränkt das in 45  Hausnummern 325 Einwohner zählt die ihren Erwerb im Feldbau und Taglohn finden.  Das Verwaltungsamt befindet sich im Schlosse des Dorfs Lochkow das nach dem Gut und Dorf Sliwenez eingepfarrt ist. Der Besitzer davon ist Hr Joseph Brzorad.[51]  

Weng, 25. února 1915 (vrácena z ruského uvěznění) Místní učitelka, slečna Anna Brzoradová, jejíž rodiče žijí v Rusku už řadu let ve váženém postavení, cestovala k svým příbuzným na začátku dovolené, jako každý rok, a byla zde překvapena válkou. Teprve nyní, po sedmi měsících, byla propuštěna z válečného zajetía vrátila se po dvanáctidenní náročné cestě přes Rumunsko k příbuznému zpátky do Salzburgu. Byla umístěna do nemocnice, aby zkontrolovali její zdraví, a doufejme, že se brzy vrátí na své bývalé místo. Abychom mohli vyvrátit fámy, které se zde rozšířily, je výslovně uvedeno, že slečna Brzoradová není žádná Ruska, ale dobrá Rakušanka, stejně jako její rodiče, kteří ač strávili mnoho let v Rusku, nikdy se nevzdali rakouského občanství.[52]

Weng, 25. Februar (Aus russischer Gefangenfchaft zurückgekehrt.) Die hiesige Lehrerin Fräulein Anna Brzorad, deren Eltern seit langen Jahren in Rußland in angesehener Stellung leben, reiste zu Beginn der Ferien wie alljährlich zu ihren Angehörigen und wurde dort vom Kriege überrascht. Erst jetzt, nach sieben Monaten, wurde sie aus der Kriegshaft entlassen und kehrte nach zwölftägiger beschwerlicher Reise über Rumänien zu einer Verwandten nach Salzburg zurück. Sie wurde zur Überprüfung ihres Gesund ­heitszustandes im Spitale untergebracht, von wo sie hoffentlich bald auf ihren früheren Posten zurückkommen wird. Zur Widerlegung hier verbreiteter Gerüchte sei noch ausdrücklich festgestellt, daß Fräulein Brzorad keine Russin, sondern eine gute Oesterreichin ist, sowie auch ihre Eltern trotz vieljährigen Aufenthaltes in Rußland die österreichische Staatsbürgerschaft niemals aufgegeben haben.

L e h r e r  p e n s i o n i e r u n g e n. In der gleichen Sitzung der LandeSrat ..., der Lehrerin Anna Brzorad in Weng bei Altheim, ... in den dauernden Ruhestand die Zustimmung erteilt.[53]

Lochkovský správce Beitler roku 1828 píše, že Josef Brzorád na svých pozemcích na Lochkově porovnal osévání ruční a osévacím strojem. 23 polí osel ručně a 13 strojem. Výsledek při sklizni jasně ukázal výhodnost secího stroje i při zohlednění potřeby častých oprav.[54]

V soupisu jmen P. T. akcionářů, kteří si pro rok 1838 zakoupili akcie k distribuci uměleckých děl vlasteneckých umělců, zahájené Společností milovníků vlasteneckých přátel umění v Čechách[55], čteme pod číslem 296 „Brzorod Gutsbesitzer in Lochkow“ s částkou 5 zlatých: „Namens Verzeichnis PTHH Actionäre welche zu der von der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde[56] für das Jahr 1838 eingeleiteten Vertheilung von Kunstwerken vaterländischer Künstler. Actien abgenommen haben. „nr. 295 Brzorod Gutsbesitzer in Lochkow  5Gulden““[57]

JUDr. Joseph „Pepi“ Rudolph von Wartburg ve svých pamětech zmiňuje hon na Lochkově v době, kdy pracoval u pražského státního zastupitelství a bydlel s manželkou a synem v Schönbergerovském domě (dnes Smetanovo nábřeží 10, Praha 1): „Zima 1853/54 proběhla klidně a jednotvárně. Opět jsem byl jednou na zimním honu na Lichkově.“(SIC![58]) „Der Winter 1853/4 verging ruhig und gleichförmig – in Lichkau war ich wieder einmal auf der Winterjagd gewesen.“[59] Roku 1856 u příležitosti stříbrné svatby přijel císař Ferdinand do Prahy a Pepi požádal otce, aby využil svých 50 let věrné služby hradního inspektora k žádosti o šlechtický titul. Ten žádost po dlouhém váhání podal a pro věrné střežení Hradu - „Bewachung der Burg“ si zvolil predikát „von Wartburg“. „Pro tento úspěch si na nás opět vzpomněli všichni přátelé a známí.“[60]

Pasáž o rodině Goppolt von Nordenegg byla doplněna na základě korespondence s Dr. Rudolfem Goppolt-Nordenegg (*1942):

Nejstarší Marie Hauptmannová (1844 –1897) si v roce 1874 vzala Karla Goppolta (1838[61]–1931), který se narodil v Litoměřicích v rodině přednosty okresního úřadu.[62] Byl účastníkem polního tažení a bitev u Solferina roku 1859 a u Hradce Králové roku 1866[63], kde byl raněn[64] jako důstojník dělostřelectva (64. Inf. Reg.) v blízkosti „baterie mrtvých“ FZM Merkela. [65] Po svatbě žili manželé několik let v Klatovech v domě č. p. 189 u Hauptmannů. Asi od roku 1880 pak v Trutnově. Karl byl penzionován roku 1885, od té doby žili v Praze na Vinohradech v Krameriově ulici č. 22. Marie umírá na těžký jaterní infarkt roku 1897.[66] Karl je ve výslužbě jako plukovník, od 1911 s predikátem von Nordenegg a erbem[67] za své činy ve zbrani ve válce u Hradce Králové.[68] Roku 1928 se v plné duševní svěžesti dožil 90 let.[69] Umírá v Praze 8. srpna 1931.[70] Měli dva syny Karla a Rudolfa a 4 dcery:

            1. Josefina (1875 – 1940) učitelka v Machendorfu u Liberce; 2. Marie / Mitzi (*1876), žila na Vinohradech v Praze, odsunuta; 3. Therese (*1878), vychovatelka v Čestajovicích, žila na Vinohradech v Praze, odsunuta; 4. Karolína / Lotte (*1879), vychovatelka v Klárově ústavu slepců v Praze, 1919 se v katedrále sv. Víta v Praze provdala za nevidomého klavíristu, skladatele a pedagoga Oldřicha Nepomuckého (1886-1950)[71]. Party pro svou četnou koncertní činnost (hrál i Lisztovu Tarantellu[72]) se učil náslechem podle předehrávání svou ženou[73], se kterou měl dceru Jitku (*1920).[74]

            Karl Goppolt von Nordenegg (1881-1971)[75], se narodil v Trutnově, setník, sedmiletá Militärrealschule in Sankt Pölten, 1915 dostává das Militärverdienst kreuz 3. Klass mit der Kriegsdekoration - za chování před nepřítelem[76], Rytíř řádu železné koruny III. Kl.[77] oo Erna (1909-1995)[78] , zemřel v Rosenburg a. Kamp. Pohřbeni v rakouském Maissau v hrobce rodiny Wunderer. Měli dceru Christine Hutecek roz. Goppolt v. N. (1939-2014), „Gastwirtin i. R. in Rosenberg a. Kamp.“ Ta měla tři děti.

            Rudolf Goppolt von Nordenegg (1886-1974), se narodil v Praze, major, sedmiletá Militärrealschule in Sankt Pölten, Technische Miliärakademie in Mödling, po absolvování roku 1907 poslán do Haliče jako důstojník dělostřelectva, zajat v Przemyslu, 7 let v ruském zajetí na Sibiři, po návratu se roku 1921 rozhodl žít v Rakousku.[79] 1915 nadporučík - nejvyšší uznání za chování před nepřítelem[80], úředník daňového úřadu Nového města ve Vídni (např. v letech 1928-1933)[81]. Zemřel v Innsbrucku. Dcera Gertrude (1927-2005) provdaná Carithers, rozená ve Vídni, zemřela v St. Diego, USA. Syn Dr. Rudolf Gerhard G. v. N. (*1942), finanční právník, narozen ve Vídni, žije s manželkou v Linzi a ochotně poskytl řadu materiálů.

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image001

Erb Goppolt von Nordenegg[82]

Karl Goppolt von Nordenegg[83] (1838-1931[84]), plukovník

Narodil se 1. 11. 1838 v Litoměřicích v rodině přednosty okresního úřadu.[85] Účastník polního tažení a bitev u Solferina 1859 a u Hradce Králové 1866[86], kde byl jako důstojník dělostřelectva (64. Inf. Reg.) v blízkosti „baterie mrtvých“ FZM Merkela. Penzionován roku 1885, od té doby žil v Praze na Vinohradech v Krameriově ulici č. 22, roku 1911 povýšen do šlechtického stavu za své činy ve zbrani ve válce u Hradce Králové[87], (Adelsbrief byl uchován synem Karlem, ostatní dokumenty se však pravděpodobně nedochovaly kvůli pozdějšímu odsunu dcer Marie (Mitzi) a Therese z Vinohradského bytu.)  Roku 1928 se na Vinohradech v plné duševní svěžesti dožil 90 let.[88] Umírá zde 8. srpna 1931.[89]  Majitel Kriegsmedaille, Militärdienstzeichen für Offiziere 3. Klasse, bronzene Jubiläums-Erinnerungsmedaille für die bewafnette Macht, Militär-jubiläumskreuz. (roku 1913 - Infanterie, Landwehr-Ergenzungsbezirks-Kommando.)[90]  oo Marie Hauptmannová roz. Brzorádová. (*1843, asi Klatovy + 27. 1. 1897 na Královských Vinohradech) Po svatbě žili manželé několik let v Klatovech v domě č. p. 189 u rodičů Marie Goppoltové. Asi od roku 1880 pak v Trutnově. Před I. Světovou válkou (určitě v roce 1911), pak bydleli na Královských Vinohradech v Krameriově ulici. (dnes Americká)[91] Manželé Goppoltovi měli 4 dcery a 2 syny:

·        Josefina (4. 2. 1875 – 1940), narodila se v Klatovech a byla učitelka v Machendorfu u Liberce.

·        Marie , Mitzi (25. 11. 1876 – ?), narodila se Klatovech,  žila na Vinohradech v Praze, odsunuta

·        Teresie, Therese (21. 7. 1878 – ?), narodila se v Klatovech a byla vychovatelka v Čestajovicích, žila na Vinohradech v Praze, odsunuta

·         Karolína (12. 10. 1879 – ?), narodila se v Klatovech a byla vychovatelka v ústavu slepců Praha IV. 12. 8. 1919 se v katedrále sv. Víta v Praze provdala Oldřicha Nepomuckého a měli spolu dceru Jitku (*1920). [92]

·         Karl Goppolt von Nordenegg (1881-1971)[93], setník, sedmiletá Militärrealschule in Sankt Pölten, 1915 dostává jako setník das Militärverdienst kreuz 3. Klass mit der Kriegsdekoration - za chování před nepřítelem [94], Rytíř řádu železné koruny III. Kl.[95] oo Erna (1909-1995)[96] , pohřben v rakouském Maissau v hrobce rodiny Wunderer

·        Rudolf Goppolt von Nordenegg (1886), major, , Technische Miliärakademie in Mödling, po absolvování roku 1907 poslán do Haliče jako důstojník dělostřelectva, zajat v Przemyslu, 7 let v ruském zajetí na Sibiři, po návratu se roku 1921 rozhodl žít v Rakousku.[97] 1915 nadporučík - nejvyšší uznání za chování před nepřítelem[98] mimo službu pak jako Major, úředník daňového úřadu Nového města ve Vídni (např. v letech 1928-1933)[99]

Familie Goppolt von Nordenegg[100]

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Dodatky letošní najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Dodatky z roku 2018 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2017 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2016 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2015 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2014 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2013 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2012 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2011 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2010 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Dodatky z roku 2009 najdete zde.

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Zvláštní přílohy:

 

Album rodiny Marie Brzorádové roz. von Krziwanek (1834-1898)

 

Album Voith-Herites von Sterbez

 

zpět na

Hlavní stranu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

 

Hlavní strana

Familie von Herites

Familie von Krziwanek

Familie Delorme

Familie Brzorád

 

Rodokmeny

Dodatky

Jmenný rejstřík

Dodatky

 

E-mail pro Vaše komentáře a doplnění:

Opredcich@seznam.cz

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image011

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: NAVRCHOLU.cz

[101]                                                                               [1] Rudolfovi prarodiče byli Nikolas a Theresia Kainzovi z Goltitz č. 17.

[2] Vavřínek: Almanach 2013 + Die Hartmann’s sind eigentlich Klosterneuburger, und in dem am 11. April 1750 an Franz Hartmann verliehenen Adelsdiplome wird der Treue, des Fleißes und der Wachsamkeit, welche die Hartmann als Stadtrichter und Rathsverwandte der Stadt Klosterneuburg bewiesen haben, ausdrücklich Erwähnung gethan. , https

://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Hartmann_von_Hartenthal,_Anton

  

[3] Geadelte: Johann Caspar Schwerer von Schwerenfeld, kk Rath Salzversilberer und Tabakverleger zu St Veit in Kärnthen im Jahre 1768 mit von Schwerenfeld (Megerle von Müehlfeld Johann GeorgÖsterreichisches Adels-Lexikon des achtzehnten u. neunzehnten Jahrhunderts, Wien 1822, strana 447)

[4] https://ziladoc.com/download/vesnicke-muzeum-kunic-a-okoli_pdf , str. 21-22

[5] https://ziladoc.com/download/vesnicke-muzeum-kunic-a-okoli_pdf , str. 21-22

[6] https://ziladoc.com/download/vesnicke-muzeum-kunic-a-okoli_pdf , str. 21-22

[7] Obr. 33 In Chlum - Zámeček, Soupis památek, 28. Politický okres vinohradský (1908), str. 26-27, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=6215 (2019)

[8] Obr. 34. in Chlum - Zámeček, Soupis památek, 28. Politický okres vinohradský (1908), str. 26-27, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=6215 (2019)

[9] POLITICKÝ A ŠKOLNÍ OKRES VINOHRADSKÝ Uspořádali: Karel Rais a Antonín Turek Praha 1898 str. 180-1

[10] http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:be70aaa0-383a-4152-9f36-31443a6c4912?page=uuid:53e89b80-5f7b-11e9-a9b4-5ef3fc9bb22f&fulltext=vidovice%20kainz

[11] Národní listy. Praha: Julius Grégr, 22.7.1884, 24(202, odpolední vydání). s. (4). ISSN 1214-1240. Dostupné také z:

https://cdk.lib.cas.cz/uuid/uuid:824f6c12-435f-11dd-b505-00145e5790ea

[12] Ženský svět: list paní a dívek českých. Praha: Ústř. spolek českých žen, 1902(5). s. 57. Dostupné také z: https://cdk.lib.cas.cz/uuid/uuid:af468c50-0aed-11e3-9584-001018b5eb5c

[13] Vacek František: Dějiny Bubence, Dejvic, Šárky a okolí, in Sborník příspěvků k dějinám hlavnmího města Prahy, red. V.Vojtíšek, díl IV., Praha 1923, str.320-

[14] http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:be70aaa0-383a-4152-9f36-31443a6c4912?page=uuid:53e89b80-5f7b-11e9-a9b4-5ef3fc9bb22f&fulltext=vidovice%20kainz

[15] Bohemia 5. Juli 1876, Nr. 184, Seite 5: „Sterbfall Am 26 v M verschied auf seinem Gute Véz Herr Eduard Edler von Krziwanek. Derselbe erfreute sich wegen seines Biedersinnes allgemeiner Achtung er war stets ein treuer Rathgeber und Wohlthäter der Hilfsbedürftigen und für das allgemeine Wohl war er jederzeit aufopfernd thätig. Auf dem Gebiete der Landwirthschaft zählte er zu den hervorragendsten Autoritäten und seinem geistig befruchtenden Beispiel in der Bewirthschaftung seines Besitzes dankt seine ganze Umgebung so wie auch die Landwirthschaft im Allgemeinen einen großen Fortschritt. Um den Werth dieses Verblichenen als Landwirth zu würdigen sei bemerkt daß derselbe bereits im Jahre 1840 auf seinem Besitz zwei Brennereien, eine Dampfbierbräuerei, zwei Knochenstampfen betrieb und ausgedehnte Drainagen, Wiesenbewässerungen, Jauche und Compostdüngung, strenge Fruchtwechselwirthschaft ohne Brache eingeführt hatte. Treffend nannte ihn einer seiner Freunde und hervorragender Fachgenosse den Liebig der Praxis. In seiner politischen Gesinnung hielt er überzeugungstreu zur Verfassung und hatte durch Jahre ein Landtags und Reichsrathsmandat inne.

[16] https://cs.wikipedia.org/wiki/Schlaraffia ,

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/schlaraffia-budovicia

[17] jeden strych / korec – korec pražský nebo korec český = 93 litrů

[18] jeden strych / korec – korec pražský nebo korec český = 93 litrů

[19] K. K. priv. Prager Zeitung, 1. Februar 1829, http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=pag&datum=18290201&zoom=53&query=%22lochkow%22&ref=anno-search

[20] Vidos Géza: A nemescsói Török Ignác tábornok. 8°, 60 I. Szé-kesfehérvár, 1941, a szerző kiadása; Hajagos József: Török Ignác, a szabadságharc hadmérnök vértanúja (Török Ignác szabadságharc alatti tevékenységéhez kapcsolódó okmánytár) in 1998 EGY KÜZDELMES ÉV KATONÁI p. 125-195 MÁTRAI TANULMÁNYOK  1998.GYÖNGYÖS; Polák István: Török Ignácról https://nemescsomultjabol.freewb.hu/cikkek/ (13.7.2019); WIKI; Wurzbach; etc 

[21] Esztergom és Vidéke, 2. 10. 1884 nr. 79.: „Görgei rehabilitatiója. Brzorád Rezső mogyorósi földbirtokos ur, múltkori vezérczikkót illető válaszra a következő sorokat küldte be hozzánk: Stern Mór 48—49 es főhadnagy ur elég higgadt czikkóro azon megjegyzésem van, hogy ha Görgeit csak azért tartják árulónak mert Világosnál a fegyvert letette, akkor az ő rehabilitatiója már fait accompli. A fegyver letétele Világosnál nem lehetett árulás, mert azt Görgei nem ön fejéből határozta el, hanem a teljes hadi tanács nyilvánosan eltökélte még pedig nem csak szótöbbséggel, hanem „egyhangúlag“ miről nekem biztos tudomásom van. Mert boldogult nőmnek nagybátyja, Török Ignác, ki szintén a tizenhárom aradi vértanú között volt, fogságában biztosította nővérét, hogy a fegyver letétel egészen rendén, a haditanács által lia- tároztatott el. De nem csak, hogy nem volt árulás a világosi fegyverletétel, hanem az lett volna a valódi árulás, ha Görgei tovább folytatta volna, a har- ezot 30,000 emberrel 200,000 ember ellen. Ez valódi őrültség, sőt büntet lett volna. Hát Kosuth leköszönt volna e ha csak némi reménysége marad a harcz folytatásához ? Bizony nem, mert ő is meg volt győződve arról, hogy lehetetlen tovább harczolni, azért köszönt le és Görgeit megbízta a dicta- tunival és ha legkisebb gyanúja van, hogy Görgei áruló, akkor tőle a legnagyobb hiba lett volna, éppen Görgeit megbízni a dictaturával, holott elég tábornok volt, kire ép úgy rá bízhatta volna. De sem gyanúja nem volt Görgei ellen, sem reménysége hogy csak a legkisebb sikert lehetne a harcz folytatásához fűzni mert külömhen bizony le nem mondott volna hatalmáról. Mogyorós 1884. szopt. 30. Brzorád Rezső.

[22] „Od Tvého pana bratra Karla dozvěděla jsem se, že Tvůj bratr Rudolf se již v květnu žení, kdy se žení Eduard?, dopis od Kati Turecky, Praha, 25. 3. 1852 “Národní Muzeum, Archiv tělesné výchovy a sportu, Fond Kateřina Fügnerová; dopisy Anně Brzorádové, později Erbenové

[23] Dopis od Kat. Fügner 1863 (určeno dle narození 2. dcery), Národní Muzeum, Archiv tělesné výchovy a sportu, Fond Kateřina Fügnerová; dopisy Anně Brzorádové, později Erbenové

[24] syn Marie Dinkhauser geb. Recheis (+1933 v 79 letech) Allgemeiner Tiroler Anzeiger 20. Oktober 1933

[25] Parte matky

[26] Parte manželky

[27] At čzezska Jednota se rozssjřige, A wsse newole se odstranuge To srdeczne wám Krussino! wzkazuge Antonjn Swobodny Pan z Heritesu. We Widnj dne 1ho Zařj 811

https://digi.ceskearchivy.cz/118809/309 , ” viz též https://theses.cz/id/q9w83b/lechtick_pamtnk_Jana_Jiho_ze_vamberka_1565_-_1615_1812.pdf; a Pitter Jaroslav: Historický památník sběratele in Zprávy Spolku sběratelů a přátel exlibris v Praze. Praha: Spolek sběratelů a přátel exlibris, 1987, (3). str. 14.,17. ISSN 1803-5590. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d64f6740-004c-11e4-9806-005056825209, )

[28] Památník se nakonec ocitl v Černínském archívu a daroval ho pravděpodobně majiteli Černínského panství okresní hejtman v Jindřichově Hradci Krušina ze Švamberka, který zastával tento úřad v letech 1899-1910.

[29] P. Alois Dostál (1858-1934), křečovický farář 1895-1906

[30] Cyril M. Höschl  (1862 - 1917), zámecký kaplan, hrob v Klatovech

http://www.klatovsky-hrbitov.estranky.cz/clanky/4.-hroby-pri-zapadni-a-severni-zdi---spodni-cast-stareho-hrbitova.html

[31] Prager Tagblatt Nr.147, Seite 4., 28, Mai. 1881.

[32] Prager Tagblatt Nr.147, Seite 4., 28, Mai. 1881.

[33] Schnellovi byli příbuzní – matčina sestra Karolina / Lotti rozená Tschapek (*1797) si vzala Andrease Schnella (1795-1871). Pivovar a restaurace U Schnellů na Malostranském náměstí v Praze byl velmi známý podnik.

[34] Úmrtní list, Miroslava Robková, vnučka Vladislava B.

[35] Foto z pasu  vydaného Jaromírovi B. Policejním ředitelastvím v Praze roku 1921 s platností „do Německa a zpět“. Archiv Heleny Vojtěchovské, rozené Hlouškové, vnučky Vladislava Brzoráda

[36] Neue Warte am Inn 27. Februar 1915, Seite 9, „Weng,   25. Februar (Aus russischer Gefangenfchaft zurückgekehrt.) Die hiesige Lehrerin Fräulein Anna Brzorad, deren Eltern seit langen Jahren in Rußland in angesehener Stellung leben, reiste zu Beginn der Ferien wie alljährlich zu ihren Angehörigen und wurde dort vom Kriegeüberrascht. Erst jetzt, nach sieben Monaten, wurde sie aus der Kriegshaft entlassen und kehrte nach zwölftägiger beschwerlicher Reise über Rumänien zu einerVerwandten nach Salzburg zurück. Sie wurde zur Überprüfung ihres Gesund -heitszustandes im Spitale untergebracht, von wo sie hoffentlich bald auf ihren früherenPosten zurückkommen wird. Zur Widerlegung hier verbreiteter Gerüchte sei noch ausdrücklich festgestellt, daß Fräulein Brzorad keine Russin, sondern eine guteOesterreichin ist, sowie auch ihre Eltern trotz vieljährigen Aufenthaltes in Rußland die österreichische Staatsbürgerschaft niemals aufgegeben haben.“

[37] Tagblatt 9. Mai 1920, Linz, Seite 4, „L e h r e r  p e n s i o n i e r u n g e n. In der gleichen Sitzung der LandeSrat ..., der Lehrerin Anna Brzorad in Weng beiAltheim, ... in den dauernden Ruhestand die Zustimmung erteilt“

[38] Vzpomínka Miroslavy Robkové, vnučky Vladislava Brzoráda. Její sestra Helena musela tehdy zůstat v Československu, aby zbytek rodiny mohl vycestovat. (ústně 2019)

[39] Список учениц, получивших аттестаты об окончании VII классов Рыбинской Мариинской женской гимназии;  Брзорад Елена, 1910; Список учениц, получивших свидетельства об окончании курса в VIII классе Рыбинской Мариинской женской гимназии; Брзорад Елена, 1911 http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=519&st=70

[40] Zagorska 23, Zagreb, roku 1953

[41] фотография А Сигсона Рыбинскь, За Московкою Выставку (dle carského znaku na zadní straně před 1917)

[42] Narozen v Rybinsk, křtěn v Jaroslavl, Rusko, zemřel v Praze, Čimicích

[43] ateliér H. Eckerta nást. Ant. Cetl, Praha III.

[44] Archiv Heleny Vojtěchovské, vnučky Vladislava B.

[45]                                  http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/6645/?strana=61

                    Temnik – Větrný Jeníkov 21/24 .3. 1784

[46]
                    [46] Jiří Adler : POSÁZAVSKÉ SKELMISTROVSKÉ RODY ( Přednáška na schůzce členů GHSP in LISTYGENEALOGICKÉ A HERALDICKE SPOLEČNOSTI V PRAZE = АСТА GENEALOGICA AC HERALDICA Sešit 10 i Říjen 1975, str 17

[47]
                    [47] https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Huť_Jakub_v_Tasic%C3%ADch 

[48]                                  Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 18, číslo 11 Listopad 2016 http://www.novabystrice.cz/assets/File.ashx?id_org=10497&id_dokumenty=6762

[49] Jedná se o 10km tedy o dvě hodiny chůze.

[50] Neueste Länder- und Völkerkunde ein Geographisches Lesebuch fur Alle Stände 1830

Neunzehnter Band Das Oesterreichische Kaiserthum Des zweiten Bandes Nro VI., Mit Charten Plänen und Kupfern 1830, https://books.google.cz/books?id=1uyNj4DOmPQC&lpg=PA612&dq=lochkow&pg=PA612#v=onepage&q=lochkow&f=false

[51] Neueste Länder- und Völkerkunde ein Geographisches Lesebuch fur Alle Stände 1830

Neunzehnter Band Das Oesterreichische Kaiserthum Des zweiten Bandes Nro VI., Mit Charten Plänen und Kupfern 1830, https://books.google.cz/books?id=1uyNj4DOmPQC&lpg=PA612&dq=lochkow&pg=PA612#v=onepage&q=lochkow&f=false

[52] Neue Warte am Inn 27. Februar 1915, Seite 9

[53] Tagblatt 9. Mai 1920, Linz, Seite 4

[54] Unterhaltungsblätter, 3 Januar Nro 3 1828, Für Landwirthe Auf dem Gute Lochkow rakonizer Kreises hat im vorigen Jahre der gegenwärtige Besitzer dieses Gutes Herr Joseph Brzorad J u D den wiederholten Versuch gemacht ein Stück seiner Grundstücke nemlich 23 durch Menschenhände und 13 durch die Säemaschine mit Gerste anbauen zu lassen Das hiezu bestimmte Feld enthält 6 Strich in area und war soweit gut und wie gewöhnlich zur Frühjahrssaat zubereitet Man baute also auf 23 dieses Feldstückes pr 4 Strich area durch den Wurf eine Quantität von 3 Strich und auf das erübrigte 13 10 Maßl Saamengerste mit der Säemaschine an und es zeigte sich nach der Ernte und dem Abdrusche daß man nach dem Wurfe 34 Strich nach der Säemaschine aber 24 Strich reine Gerste erhielt daher durch die letztere Art des Anbaues beinahe noch einmal so viel und bei weit geringerer Quantität von Saamen gewonnen wurde Dieser bedeutende Unterschied läßt mit Recht schließen wie vortheilhaft die Säemaschinen sind sowohl für den Ertrag sämmtlicher Getreidgattungen als auch in Bezug auf die große Ersparung des Saamens Und obgleich diese Säemaschinen nach der Zeit manchen Reparaturskösten unterworfen sind so kömmt auf der andern Seite zu berücksichtigen daß der Vortheil den man aus der Benützung dieses Geräthes zieht die kleine Bestreitung weit überwiegt und da übrigens daselbst schon früher einige dergleichen Versuche damit angestellt wurden die ganz entsprechende Resultate erwarten ließen so kann dieses landwirthschaftliche Geräthe in jeder Hinsicht anempfohlen werden. Beitler Verwalter zu Lochkow  

[55] Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_vlasteneck%C3%BDch_p%C5%99%C3%A1tel_um%C4%9Bn%C3%AD

[56] Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách

 https://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_vlasteneck%C3%BDch_p%C5%99%C3%A1tel_um%C4%9Bn%C3%AD

[57]
https://books.google.cz/books?id=buIxAQAAMAAJ&pg=PP354&lpg=PP354&dq=lochkow&source=bl&ots=oSonh4yn2t&sig=ACfU3U0B80myfvaA4ZEcQ0utA09Fnr5qrg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjos5HawITgAhVM46QKHQ-FC-c4KBDoATAHegQIBhAB#v=onepage&q=lochkow&f=false

[58] Jedná se jistě o chybu – překlep. I/O jsou sousední klávesy + obec Lichkov je příliš daleko od Prahy.

[59] RUDOLPH VON WARTBURG, Joseph, ed., HALATA, Martin, ed. a LIEBLOVÁ, Dagmar, ed. Pozdrav ze Schlossbergu: paměti Josefa Rudolpha z Wartburgu, syna hradního inspektora. Překlad Dagmar Lieblová. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 311 s., xvi s. obr. příl. Paměť; sv. 62. ISBN 978-80-200-2234-9., strany 167 a 281.

[60] Ibid str 170

[61] Dle úředně ověřené kopie  Adelsdiplomu a dopisu Rudolfa G.v.N. (*1942)

[62] Rodiče Karla byli Anton Goppolt (1796-1869), úředník, syn Václava G., hospodářského úředníka v Tschekowitz a Alžběty, rozené Wenisch z Vikletiz (Saaz) a Therese Goppolt roz. Oberman (1803-1871). Oba zemřeli v Litoměřicích.

[63]                                  Danzers Armee-Zeitung, Fr, 9. November 1928  90. Geburtstag. Einer der ältesten Angehörigen der einstigen Armee, Hptm. d. R. Karl G o p p o l t Edler von Nordenegg, feierte am 1. November in voller geistiger Frische den 90. Geburtstag. Der Jubilar, der seit seiner im Jahre 1885 erfolgten Pensionierung in Prag lebt, hat den Feldzug 1859 sowie Königgrätz 1866 mitgemacht und stand in dieser Schlacht als Infanterieoffizier in nächster Nähe des nachmaligen FZM. Merkel bei der „Batterie der Toten".

[64]                                  Der Kamerad: österreichisch-ungarische Wehr-Zeitung Mo, 16. Juli 1866 Kranke Offiziere im allgemein. Krankenhause: … Karl Goppolt, Lieut. v. 64. Inf-Reg.

[65]                                  Danzers Armee-Zeitung, Fr, 9. November 1928  90. Geburtstag. Einer der ältesten Angehörigen der einstigen Armee, Hptm. d. R. Karl G o p p o l t Edler von Nordenegg, feierte am 1. November in voller geistiger Frische den 90. Geburtstag. Der Jubilar, der seit seiner im Jahre 1885 erfolgten Pensionierung in Prag lebt, hat den Feldzug 1859 sowie Königgrätz 1866 mitgemacht und stand in dieser Schlacht als Infanterieoffizier in nächster Nähe des nachmaligen FZM. Merkel bei der „Batterie der Toten".

[66] … an einer schweren Lebererkrankung (sog. Lebeanschoppung). Dopis z 2019 od Dr. Rudolf G.v.N. (*1942)

[67] WIR FRANZ JOSEPH DER ERSTE, von Gottes Gnaden KAISER  von OESTERREICH; Apostolischer König von Ungarn;  König von Böhmen, etc.etc.etc

.  Haben, nachdem Uns zur Kenntnis gebracht wurde,dass  Unser lieber und getreuer Karl GOPPOLT, geboren im Jahre 1838 zu LEITMERITZ in Böhmen, Hauptmann des Ruhestandes, Besitzer der Kriegsmedaille, des Militärdienstzeichens erster Klasse für Offiziere, der Jubiläumserinnerungs medaille für die bewaffnete Macht und des Militärjubiläumskreuzes, seit seinem im Jahre 1854 erfolgten Eintrifte die Reihen Unserer Armee unter stufenweiser Vorrückung in den Chargen durch mehr als 30 Jahre ununterbrochen und stets tadellos gedient, sowie vor dem Feinde seine Tapferkeit erprobt hat, Uns in Unserer kaiserlichen und königlichen Machtvollkommenheit bewogen befunden, ihm samt seinen ehelichen Nachkommen den A d e l s t a n d zu verleihen und ausserdem die Führung des Ehrenwortes „Edler“ sowie des Prädikates: "Nordenegg zu bewilligen." Wir gestatten sonach, dass Karl GOPPOLT Edler von NORDENEGG sowie seine ehelichen Nachkommen sich der nach dem Gesetze mit dem Adelstande verbundenen Rechte erfreuen und insbesondere sich des nachstehend beschriebenen. Wappens bedienen dürfen, als Ein blauer Schild mit einem silbernen Schildeshaupte, in dem ein mit der Spitze nach links gewendetes blankes Schwert mit goldenem Griffe der Quere nach liegt. In dem Schildesfelde erscheint ein aufgerichteter silberner Bär mit rot ausgeschlagener Zunge und goldenen Krallen. Auf dem Hauptrande des Schieldes ruht ein offener, gekrönter Turnierhelm, den blaue mit Silber unterlegte Decken umwallen. Die Helmkrone trägt einen offenen silbernen Adlerflug. Dewise: Treu und stark. ... (Opsáno z kolkované kopie Adelsdiplomu zaslané Rudolfem G. v. N. (*1942), ověřené v Terezíně „Vom k. und k. Garnisonsgerichte um 14. Februar 1912.“); + Vavřínek Almanach 2008

[68] Původní Adelsbrief i s erbem byl uchován jeho synem Karlem, později v rukách jeho dcery Christine Hutecek roz. Goppolt v. N. (1939-2014). Nyní u některého ze jejích třech dětí. Ostatní dokumenty se však pravděpodobně nedochovaly kvůli okolnostem odsunu dcer Marie (Mitzi) a Therese z Vinohradského bytu. Dr. Rudolf Goppolt-Nordenegg (*1942) o svém dědu v dopise z 18.2.: „…Der langen Rede kurzer Sinn ist, dass mein Vater seinen Vater nur selten gesehen hat, und zwar in den Ferien oder im Urlaub. Bei vier Geschwistern neben ihm war die Aufmerksamkeit auf den Vater nicht so groß. Viel mehr als Sie über meinen Großvater wissen, kann ich demnach auch nicht sagen, nur dass dieser auf Grundeiner Waffentaten in der Schlacht bei Königgrätz 1911 in den Adelsstand erhoben wurde. Seine Dokumente sind wahrscheinlich bei der Vertreibung der beiden Tanten Maria (Mitzi) und Therese in der Prager Wohnung (Kgl. Weinberge) liegen geblieben (diese haben nur ihre eigenen Urkunden mitgenommen, der Adelsbrief befand sich aber bei meinem Onkel Karl).“

[69]                                                   Danzers Armee-Zeitung, Fr, 9. November 1928  90. Geburtstag. Einer der ältesten Angehörigen der einstigen Armee, Hptm. d. R. Karl G o p p o l t Edler von Nordenegg, feierte am 1. November in voller geistiger Frische den 90. Geburtstag. Der Jubilar, der seit seiner im Jahre 1885 erfolgten Pensionierung in Prag lebt, hat den Feldzug 1859 sowie Königgrätz 1866 mitgemacht und stand in dieser Schlacht als Infanterieoffizier in nächster Nähe des nachmaligen FZM. Merkel bei der „Batterie der Toten".

[70]                                  Danzers Armee-Zeitung, Fr, 28. August 1931, Durch den Tod wurden, tiefbetrauert von allen, die ihnen im Leben begegnet waren, unserem Kreis entrissen. Am 8. August in Prag Oberst d. R- Karl Goppolt Edler von Nordenegg, Mitkämpfer von Solferino und Köni-ggrätz.

[71] Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný  http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=712

[72] Národní politika  11.3.1914 str 1

[73] Josef Smýkal - Tyflopedický lexikon jmenný  http://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=712

[74]                                                   http://pitrunovi.cz/wp-content/uploads/2018/01/Historie-rodiny-Hauptmann%C5%AF-I.-po-ing.-Karel-H-1.pdf

[75]                                                   Náhrobek v Maissau, Hollabrun, Österreich

[76]                                                   (17. März 1915 Reichspost ) das Militärverdienst kreuz 3. Klass«

                     mit der Kriegsdekoration:  in Anerkennung tapferen Verhaltens vor dem Feinde

                     den Hauptleuten … Wenzel Martin und Karl Goppokt Edlen v. Nordenegg, beide des FKR 26:

[77]                                                   Náhrobek v Maissau, Hollabrun, Österreich

[78]                                                   Náhrobek v Maissau, Hollabrun, Österreich

[79]  Dr. Rudolf Goppolt-Nordenegg (*1942) o svém otci v dopise z 18.2.2019 : „nach seiner Ausmusterung 1907 als Artillerie-offizier alsbald nach Galizien versetzt, wo ihn der Krieg einholte, In Przemysl geriet er in russische Kriegsgefangenschaft (7 Jahre in Sibirien), sodass er 1921 wieder in Österreich Fuß fasste (da er für dieses optierte).“

[80]                                                    ;(Österreichische) Volks-Zeitung Fr, 8. Januar 1915 Uznání za chování před nepřítelem: anbefohlen, dag die Allerhöchste belobende

                     Anerkennung bekanntgegeben werde in Anerkennung tapferen Verhaltens vor dem Feinde: dem Obstl. Ludwig Kiesler, JR. 46; …  Oberleutnant Rudolf Goppolt Edlen v. Nordenegg, FeldAN. 33

[81]                                                   Niederösterreichischer Almanach, 1928 (1931. 1933) Steueramt Wiener Neustadt.

                    Rudolf Goppelt-Nordenegg, Major a. D., Vertrags Vertragsbeamter. ­

[82] Zaslal Rudolf G. v. N. (*1942) roku 2019

[83]                 není-li uvedeno jinak: Ruhestands-Schematismus der Österreichisch-Ungarischen Armee für  , Hauptleuete des Ruhestandes, např. rok 1913 str 342 (NK - Kramerius)

[84]                                                   Danzers Armee-Zeitung, Fr, 28. August 1931, Durch den Tod wurden, tiefbetrauert von allen, die ihnen im Leben begegnet waren, unserem Kreis entrissen. Am 8. August in Prag Oberst d. R- Karl Goppolt Edler von Nordenegg, Mitkämpfer von Solferino und Köni-ggrätz.

[85]                                  http://pitrunovi.cz/wp-content/uploads/2018/01/Historie-rodiny-Hauptmann%C5%AF-I.-po-ing.-Karel-H-1.pdf

[86]                                                   Der Kamerad: österreichisch-ungarische Wehr-Zeitung Mo, 16. Juli 1866 Kranke Offiziere im allgemein. Krankenhause: … Karl Goppolt, Lieut. v. 64. Inf-Reg.

[87] Dr. Rudolf Goppolt-Nordenegg (*1942) o svém dědu v dopise z 18.2.: „…Der langen Rede kurzer Sinn ist, dass mein Vater seinen Vater nur selten gesehen hat, und zwar in den Ferien oder im Urlaub. Bei vier Geschwistern neben ihm war die Aufmerksamkeit auf den Vater nicht so groß. Viel mehr als Sie über meinen Großvater wissen, kann ich demnach auch nicht sagen, nur dass dieser auf Grundeiner Waffentaten in der Schlacht bei Königgrätz 1911 in den Adelsstand erhoben wurde. Seine Dokumente sind wahrscheinlich bei der Vertreibung der beiden Tanten Maria (Mitzi) und Therese in der Prager Wohnung (Kgl. Weinberge) liegen geblieben (diese haben nur ihre eigenen Urkunden mitgenommen, der Adelsbrief befand sich aber bei meinem Onkel Karl).“

[88]                                                   Danzers Armee-Zeitung, Fr, 9. November 1928  90. Geburtstag. Einer der ältesten Angehörigen der einstigen Armee, Hptm. d. R. Karl G o p p o l t Edler von Nordenegg, feierte am 1. November in voller geistiger Frische den 90. Geburtstag. Der Jubilar, der seit seiner im Jahre 1885 erfolgten Pensionierung in Prag lebt, hat den Feldzug 1859 sowie Königgrätz 1866 mitgemacht und stand in dieser Schlacht als Infanterieoffizier in nächster Nähe des nachmaligen FZM. Merkel bei der „Batterie der Toten".

[89]                                  Danzers Armee-Zeitung, Fr, 28. August 1931, Durch den Tod wurden, tiefbetrauert von allen, die ihnen im Leben begegnet waren, unserem Kreis entrissen. Am 8. August in Prag Oberst d. R- Karl Goppolt Edler von Nordenegg, Mitkämpfer von Solferino und Köni-ggrätz.

[90]                 není-li uvedeno jinak: Ruhestands-Schematismus der Österreichisch-Ungarischen Armee für  , Hauptleuete des Ruhestandes, např. rok 1913 str 342 (NK - Kramerius)

[91]                                  http://pitrunovi.cz/wp-content/uploads/2018/01/Historie-rodiny-Hauptmann%C5%AF-I.-po-ing.-Karel-H-1.pdf

[92]                                                   http://pitrunovi.cz/wp-content/uploads/2018/01/Historie-rodiny-Hauptmann%C5%AF-I.-po-ing.-Karel-H-1.pdf

[93]                                                   Náhrobek v Maissau, Hollabrun, Österreich

[94]                                                   (17. März 1915 Reichspost ) das Militärverdienst kreuz 3. Klass«

                     mit der Kriegsdekoration:  in Anerkennung tapferen Verhaltens vor dem Feinde

                     den Hauptleuten … Wenzel Martin und Karl Goppokt Edlen v. Nordenegg, beide des FKR 26:

[95]                                                   Náhrobek v Maissau, Hollabrun, Österreich

[96]                                                   Náhrobek v Maissau, Hollabrun, Österreich

[97]  Dr. Rudolf Goppolt-Nordenegg (*1942) o svém otci v dopise z 18.2.2019 : „nach seiner Ausmusterung 1907 als Artillerie-offizier alsbald nach Galizien versetzt, wo ihn der Krieg einholte, In Przemysl geriet er in russische Kriegsgefangenschaft (7 Jahre in Sibirien), sodass er 1921 wieder in Österreich Fuß fasste (da er für dieses optierte).“

[98]                                                    ;(Österreichische) Volks-Zeitung Fr, 8. Januar 1915 Uznání za chování před nepřítelem: anbefohlen, dag die Allerhöchste belobende

                     Anerkennung bekanntgegeben werde in Anerkennung tapferen Verhaltens vor dem Feinde: dem Obstl. Ludwig Kiesler, JR. 46; …  Oberleutnant Rudolf Goppolt Edlen v. Nordenegg, FeldAN. 33

[99]                                  Niederösterreichischer Almanach, 1928 (1931. 1933) Steueramt Wiener Neustadt.

                    Rudolf Goppelt-Nordenegg, Major a. D., Vertrags Vertragsbeamter. ­

[100]                                               http://pitrunovi.cz/wp-content/uploads/2018/01/Historie-rodiny-Hauptmann%C5%AF-I.-po-ing.-Karel-H-1.pdf